Daniël

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 3
In het kader van onze studiedag over het thema ‘In de greep van Babel’ heeft Gert van de Weerd kort geleden al een artikel geschreven over het profetische boek Daniël. Daniël was niet zomaar iemand, hij was een van de hoogste ambtenaren in het Babylonische rijk en had dus veel te vertellen.

Niet alleen in en over zijn tijd, maar ook over de toekomst. Profetieën over Israël, de eindtijd en de zeventig jaarweken, het zijn bekende onderwerpen die in dit Bijbelboek aan de orde komen.

Waar aan de ene kant een nieuwe serie artikelen begint, eindigt de (korte) serie artikelen over Jona. Net als Daniël had hij het over Gods komende oordeel. De tijd van grote benauwdheid (Dan. 12) komt steeds dichterbij, dus reden te meer om met Jona op te roepen tot bekering. De Ninevieten werden gered. En de mensen om u heen?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht