Dankbaarheid

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 10
Dankbaarheid

Het is opvallend hoeveel psalmen beginnen met de pijn en het verdriet van het leven, en eindigen in erkenning van Gods soevereiniteit en dankbaarheid voor Zijn uitredding. Gebed dat God ontmoet, richt de aandacht op wie God is. Gebed ontdekt in wie God is een geloofsantwoord op de levenscrisis. De conclusie is: "er is hoop!" De houding van de gelovige wordt positief en toekomstgericht, uitziend naar de genade van een trouwe God.
Indien uw gebed uitsluitend melding maakt van wat u veranderd wilt zien, wat pijn doet, of hoe God zou moeten ingrijpen, dan bent u alleen maar bezig uzelf negatief te hersenspoelen. Gebed mag de zorg meedelen, maar met dankbaarheid, terwijl het goede wordt bedacht en wat men van God hoort in praktijk wordt gebracht (Fil. 4:4-9). Gelovig gebed vermijdt een klaaglied zonder "maar het zijn Gods gunstbewijzen dat wij niet omgekomen zijn; Groot is Zijn trouw". Als u dus bidt, noem dan 2 minuten uw problemen en dank God 8 minuten voor beloften uit Zijn Woord en om wie Hij is.

drs. Jef De Vriese