“Dankbaarheid zoekt achter de gave de gever”

Marianne Glashouwer-van der Lugt • 79 - 2003/04 • Uitgave: 25
Ecompliment moet je kunnen ontvangen. Stel je voor dat je tegen een vriendin zegt dat ze zo'n mooie, zelfgemaakte jurk aan heeft. Ze schudt echter haar hoofd en zegt dat het helemaal niets voorstelt en dat die jurk te wijd of te krap is, of dat er wat anders aan mankeert. Dan ben je als gever van het compliment teleurgesteld, want je goede woorden zijn niet aanvaard, maar weggewimpeld. Een simpel 'dankjewel' zou voldoende geweest zijn.

Soms denk ik wel eens dat God zich ook teleurgesteld voelt, als wij de gaven, die we van Hem ontvangen, maar als vanzelfsprekend aanvaarden. Of als we er zelfs helemaal geen aandacht aan besteden. Een nieuwe dag, de bomen en bloemen, de regen die Hij schenkt na een warme, droge periode. We geven God niet de eer voor Zijn goede gaven.

We denken wel eens dat we helemaal niet mogen genieten van het leven. Onze calvinistische opvoeding zorgt ervoor dat we alleen bezig zijn met werken voor ons dagelijks brood. We vergeten daarbij dat we God eren als we genieten van het leven, omdat Hij ons dat leven schenkt. Hij doet de zon opgaan over goeden en kwaden. Hij schenkt ons de seizoenen om te genieten van het nieuwe leven in de lente en van de kale bomen in de winter. Ik kan met aandacht kijken naar de vogels op ons terras, als ze zich te goed doen aan de pinda's en vetbollen. Wat heeft de Vader in de hemel ze wonderlijk geschapen. Zonder moeite hangen de musjes en meesjes aan de bollen die we opgehangen hebben. Maar ook in de dierenwereld is de zonde door gebroken. Ze kunnen de grootste ruzie hebben en elkaar verjagen van het voedsel.

Genieten komt voort uit dankbaarheid. Dietrich Bonhoeffer heeft het zo mooi verwoord: "Dankbaarheid zoekt achter de gave de gever". We kunnen hier Gever wel met een hoofdletter schrijven. We zijn dankbaar omdat we alles uit Gods hand ontvangen. Hij staat achter iedere gave die we krijgen.

De uitspraak van Bonhoeffer komt uit zijn 'Predigten-Auslegungen-Meditationen, 1935-1945'. In die donkere periode van de geschiedenis had hij beslist weinig reden tot dankbaarheid. Hij maakte het aan den lijve mee wat het betekent als je geliefde vaderland zich stort in de oorlog. Hij ervoer de pijn toen zijn tweelingzuster Sabine samen met haar Joodse man moest vluchten voor de Nazi's. Hij kon niet langer aan de kant blijven staan en verzette zich tegen Hitler. En hij moest tenslotte zijn verzet tegen Hitler - met de dood bekopen.

Kunnen we dankbaar zijn als we te kampen hebben met ernstige ziekte? Als we door onze man of vrouw in de steek zijn gelaten? Als we een geliefde moeten verliezen? Dat zijn moeilijke vragen. Vaak hebben we daar geen antwoord op. Tijdens een moeilijke periode in ons leven vroeg een vriend eens aan mij: 'Hoe voel je je?' Spontaan antwoordde ik hem: 'Als een schaapje dat op de schouders van de Goede Herder rust'. Dat was het enige dat ik zeker wist: Jezus is bij me, Hij lijdt met me mee, Hij bidt voor me bij God. De Here is erbij in alles wat ons overkomt. Ik kan (nog) niet dankbaar zijn voor sommige gebeurtenissen in ons leven, wanneer het heel moeilijk was. Maar ik denk wel met dankbaarheid aan de Vader, Die er was om ons er doorheen te dragen. Als je je leven aan de Here toevertrouwt, dan zie je ook de lichtpuntjes. Dan zie je door kleine gebeurtenissen heen dat Hij je niet in de steek laat. Soms kun je dan door wat een kind tegen je zegt beschaamd worden en zien dat je je hoofd omhoog mag heffen om hulp van God te verwachten.

Hoe kunnen we God ooit dankbaar genoeg zijn om de grootste gave die Hij ons gaf. 'Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?' (Romeinen 8:32).
God heeft Zijn eigen Zoon gegeven om voor onze zonden te sterven. Nu hebben wij vrije toegang tot de Vader, we zijn Zijn kinderen, broeders en zusters van de Here Jezus, mede erfgenamen van het Koninkrijk. Met Christus schenkt Hij ons alles wat we nodig hebben.

Heer, leer ons zo te leven dat we niet helemaal wegzakken in onze zorgen en ons verdriet. Leer ons om dankbaar te zijn voor alles wat U ons iedere dag schenkt. Leer ons om U als Gever te ontdekken in alles wat we ontvangen. Leer ons om zo een licht te zijn in deze donkere wereld, zodat ook anderen gaan zien dat U ook hun Redder en Zaligmaker wil zijn.

Marianne Glashouwer-van der Lugt