De adventprofeet - gedicht

G. Bax • 84 - 2008 • Uitgave: 25/26
De adventprofeet

Het is eeuwen en eeuwen geleden
dat Gods eigen volk, zijn Israël
om God met ons: Immanuël
vol verlangen heeft gebeden.

Profeten profeteerden Hem:
die komen zou: de Middelaar.
Micha zelfs liet weten waar:
't was in het plaatsje Bethlehem.

En toen Hij naar de aarde kwam
waren het Maria, Zacharias,
die profeteerden de Messias
in vreugdelied en lofgezang.

Maar wij, zijn wij nog wel profeten,
die profeteren dat Hij komt?
Of is ons woord alweer verstomd
en is alles weer vergeten?

Zijn we soms in slaap gevallen,
in een roes van aards genot,
waaruit je dan pas wakker wordt
als er reeds bazuinen schallen?

Wees wakker, waakzaam, profeteer;
gordt uw profetenmantel om,
want onze Heer, de Bruidegom:
Hij komt nog een tweede keer.

G. Bax

(bron: gedichtensite.nl)