De beste wensen

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 25/26
Rond de jaarwisseling worden er veel wensen over en weer gewisseld. We wensen elkaar een voorspoedig, gezond, gelukkig, gezegend, etc. nieuw jaar. Natuurlijk met de beste bedoelingen. Maar we weten dat de werkelijkheid vaak anders is. Gezondheid is breekbaar, geluk vaak maar een tijdelijk gevoel en voorspoed… er is wel een economische crisis, met onzekerheid over behoud van baan of de hoogte van het inkomen of uitkering.
In deze roerige tijd zijn we op zoek naar zekerheid en duidelijkheid. We hebben houvast nodig. Dat ankerpunt vinden we in Gods Woord. En in deze periode rond Kerst worden we bepaald bij de beloften die God in dat Woord, de Bijbel, heeft gedaan. Een betrouwbaar Woord, omdat veel van Gods beloften al zijn vervuld toen Zijn Zoon tweeduizend jaar geleden op aarde kwam. Er zijn beloften die ook voor ú van toepassing zijn. In dit Zoeklicht gaan we daar uitgebreid op in. Het gaat namelijk nogal ergens over… uw toekomst. Die gaat verder dan 2012 en staat los van tijdelijke voorspoed en geluk. Gebaseerd op de beloften van God mogen we uitzien naar een eeuwige toekomst. Maar dat vraagt wel om een keuze. Mag ik u dat beste toewensen?
Gods zegen toegewenst, deze Kerst, in 2012, tot in eeuwigheid.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht