De Bijbel in weer en wind

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 26
We zijn al weer aan het laatste nummer toe gekomen van deze 78e jaargang van Het Zoeklicht. Een nieuw redactioneel jaar ligt voor ons. Kortgeleden ontving ik een e-mail van een abonnee, die grote waardering uitsprak voor ons blad. Dat mag de redactie dan dankbaar aanvaarden. Vooral waardering, omdat we geen compromis sluiten met gangbare onbijbelse opvattingen en praktijken. Waardering, omdat ons blad op actuele thema's een duidelijke bijbelse weg wijst, waarmee een christen antwoorden heeft op moeilijke vragen. De openbaring van de Schrift — ook als het gaat om moeilijke dingen die zich vandaag aan ons opdringen — biedt meer dan voldoende handvatten om in de storm van de tijd stevig staande te blijven. De Bijbel heeft altijd stand gehouden in weer en wind en zal dat ook in onze dagen zeker kunnen. Want de Bijbel is Gods Woord. Dit Woord is betrouwbaar, omdat het de Waarheid is. De waarheid over God, over de mens en over de wereld.

Wie gaat marchanderen met de Waarheid, die gaat aanpassen aan of inpassen in het (post)moderne levensgevoel of aan de waan van de dag, komt op glad ijs, valt vervolgens, zakt erdoor en verdrinkt in de oceaan van menselijke redenering. Dat is altijd zo geweest en de Bijbel heeft het altijd overleefd. Wie op dat Woord staat, staat op betrouwbare, vaste grond. De laatste jaren lijken er wel steeds meer geschriften te verschijnen die de gelovigen aan het twijfelen brengen over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Inspiratie en gezag worden in twijfel getrokken. Theorieën over de bronnen van de tekst, de overlevering van de tekst door de eeuwen heen, uitkomsten van historisch onderzoek en tekstinterpretatie geven zo vaak een beeld van de Bijbel dat ontmoedigt om de Bijbel te lezen, laat staan te bestuderen en ernaar te leven. Onlangs nog kregen we een academische studie gepresenteerd die de apostel Paulus tot een spion van de Romeinse keizer maakte. Een ongure insluiper in de vroege kerk dus. Zulke onsmakelijke werken in universitair kleed doen het goed in onze tijd. We zijn terechtgekomen in een anti-cultuur, waarin de fundamenten zijn weggebroken.

Bij deze ontwikkelingen staat voortdurend het hart van het christelijk geloof op de tocht. Lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus, de Zoon van God, en de betekenis daarvan, uitgelegd in het Nieuwe Testament, worden in karikaturen opgedist — het liefst op de televisie - en de historiciteit ervan op vage gronden ontkend. De werkelijke kracht van het Evangelie, het wonder van de wedergeboorte, het unieke van de vergeving van schuld, de kracht van de Geest in de nieuwe levenswandel, het komt allemaal onder de schaduw van de heersende mentaliteit, die erop uit lijkt definitief met de Bijbel af te rekenen. In al zulk geredeneer kwam de theoloog, dr. H. Kuitert, tot de slotsom dat de mens er eerder was dan God. En zijn boek werd een bestseller!

Levende in deze wereld en in dit klimaat is het goed en belangrijk om de waarheid van de Bijbel krachtig te onderstrepen, in de kracht van het geloof en met argumenten die hout snijden. Daarvoor staat ons blad en dat mogen we doen door Gods genade. Niet in eigen kracht. Niet in het vlees, maar door de Geest, zo is ons gebed. "...als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des Heren de banier tegen hem oprichten..." spreekt de profeet. En zo mogen we — is onze bede — ons werk voortzetten in een nieuwe jaargang... totdat Hij komt!

Namens de redactie
FtV