De Bijbel weerstaat de tijdgeest

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5
De Bijbel weerstaat de tijdgeest

In het vorige nummer van ons blad stonden de ‘Tekenen van de Tijd’ centraal. Het wereldbeeld dat de Bijbel ons verschaft, is van grote betekenis voor heel de kerk en voor elke individuele gelovige. Wie dat bijbelse wereldbeeld niet kent en de profetische grondmotieven ervan niet begrijpt, ziet ook niet wat er in onze wereld aan de hand is, waarom er zo’n grote onrust en onzekerheid in deze wereld is en waar het in de volkerenwereld en met Israël naar toe gaat. Moge ons blad erbij helpen dat mensen de Schriften beter verstaan. Niet dat wij met arrogantie zeggen: Wij weten het. Maar als redactie willen we samen met tal van gastschrijvers, zoeken naar de lijnen, zoals de profetie die laat zien. In het vorige en in dit nummer schrijft mevrouw drs. Martie Dieperink over de geesten achter het zogenaamde vreedzame boeddhisme. Prompt komt er dan gewelddadige bedreiging uit een bepaalde hoek, waar je even schrikt. In het volgende nummer hopen wij hierop uitgebreider in te gaan.
Het blijkt steeds weer dat de geesten uit de afgrond in onze wereld manifest worden in allerlei religieuze vormen. Het is iedere keer weer verbazingwekkend hoe christenen daarvoor, naar het lijkt, zijn verblind. De Bijbel leert ons dat de duivel in de eindtijd "in grote grimmigheid tot de aarde zal neerdalen" (Openb. 12:12). Boeddhisme, hindoeïsme, islam, occultisme, het zijn allemaal zichtbare tekenen, die iedereen duidelijk kan zien.

Het volgende nummer van ons blad wordt het dubbelnummer: het zomernummer. Dat zal ook weer ‘evangeliserend’ worden en vooral met makkelijk leesbare artikelen, ook voor mensen die de Bijbel niet kennen. Het zou fijn zijn als veel abonnees extra nummers bestellen om die op vakantie mee te nemen. Een gesprek over de Bijbel, over de wereld waarin we leven, over de toekomst van ons en onze kinderen, over de ontwikkelingen in politiek en wetenschap, er staat altijd wel wat over geschreven in Het Zoeklicht. Ook over de vraag waarom veel jongeren hun geloof in de Bijbel loslaten, wat de invloed is van de school, van de evolutietheorie, van het humanisme vermengd met het christelijk geloof als de nieuwe religie en ga zo maar door. Wij hopen met ons blad ook ouders te helpen de dingen te zien, te doorzien, te begrijpen en zo hun kinderen, hun tieners, te helpen om de Bijbel als Woord van God te verstaan. Want de Bijbel kan in eigen kracht de stormen van deze tijd weerstaan, omdat de Bijbel Woord van de levende God is.

De Bijbel voorziet juist die dingen die in onze tijd spelen en geeft ons wapenen voor de strijd. Die strijd is een geestelijke strijd, die gestreden moet worden met geestelijke wapenen. De Heilige Geest rust de ware Gemeente van Christus toe tot die strijd van de eindtijd. Die Geest wil ons waakzaam maken en houden, opdat we niet in de duisternis zijn, zodat de dingen van de eindtijd ons zouden overrompelen. Nee, de ware gelovigen zijn "kinderen des lichts en kinderen des dags" (1 Thess. 5:4-8). Niet de nacht waarin de wereld steeds meer wegzakt in het leefklimaat van de gelovige, maar de dag, waarin de Zon der gerechtigheid schijnt, Jezus Christus, die ons leven is. Mogen we dat steeds uitstralen in deze wereld. Want we zijn vol hoop en vol verwachting!

Van de redactie
ftv