De Bijbelkennis van onze voorgangers

Dirk van Genderen • 81 - 2005/06 • Uitgave: 25
De Bijbelkennis van onze voorgangers

Hoe is het gesteld met de Bijbelkennis van onze predikanten en voorgangers? Dat vraag ik mij in alle ernst af. Niet om de beschuldigende vinger uit te steken, allerminst. Maar omdat Gods volk gevoed moet worden met het Levende Woord van de Levende God.
Al langer wordt er geklaagd over de Bijbelkennis van de jongere generaties. Dat gebrek aan kennis heeft verschillende oorzaken. Een daarvan zou wel eens kunnen zijn dat veel voorgangers zelf ook niet zo’n grote Bijbelkennis hebben.

Gaat de Bijbel open?
Hoe ik tot die veronderstelling kom? Door tal van signalen die ik opvang. Hoe is het in uw gemeente? Gaat in de diensten de Bijbel nog open? Natuurlijk, er zal vast wel een Bijbelgedeelte worden gelezen, waaruit vervolgens een of meer teksten tot uitgangspunt voor de preek dienen.
Hoe gaat het dan verder? Is vervolgens de voorganger voortdurend zelf aan het woord? Ook dat kan heel goed zijn. Begrijp me goed. Maar de vraag waar het mij om gaat, is of de Bijbel tijdens de verkondiging van het Woord verder nog open gaat.
Ik geloof met heel mijn hart dat de gemeente daarop wacht. Ik durf dat te zeggen omdat ik simpelweg zeg wat mensen mij toevertrouwen. Wanneer je het Woord opent en het Woord laat spreken, hoor je: “Wat fijn dat het Woord open ging.”

Het Woord moet het doen, hoor. Het is immers “Gods Woord, dat levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten” (Hebreeën 4:12).
Maar om dat te kunnen doen, moeten voorgangers en predikanten wel hun Bijbel kennen. Een eigen ‘preek’ is voor sommigen - velen? - misschien makkelijker dan een preek waarin Gods Woord echt open gaat.

U zou de verschillende toespraken van de Here Jezus in de Evangeliën kunnen nalezen. Vaak bevatten ze citaten uit het Oude Testament. Bekijk ook eens de toespraken van Petrus, Paulus en Stefanus in Handelingen. Zij kenden de geschiedenis en ‘stopten’ tal van citaten in hun ‘preken’. Pak de pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2 er maar bij, of de verdediging van Stefanus in Handelingen 7.

Zegenrijk
Zo’n prediking wil de Here zegenen. Gods Woord is altijd krachtiger dan onze eigen woorden. Het is ook zegenrijk voor de voorganger zelf en voor de hoorders. Omdat het Woord levend en krachtig is, kan God het gebruiken.
Het zal mensen opbouwen in hun kennis van de Schrift. Ik kan wel aangeven hoe groot de rijkdom is die er in het Woord van God ligt, maar u zult het zelf moeten ontdekken.

Velen, ook voorgangers, klagen over het gebrek aan Bijbelkennis bij hun (jongere) gemeenteleden. Tegen voorgangers wil ik zeggen: de sleutel tot de oplossing hebt u gedeeltelijk zelf in handen. Juist u zult de gemeente hierin voor moeten gaan. Neem de mensen mee in het Woord. Laat hun merken hoeveel Gods Woord voor u zelf betekent.

Mijn advies is verder: Ga gerust naar uw voorganger toe en vraag hem in de diensten het Woord te openen. Vraag hem of hij de schoonheid van de Here Jezus wil laten schitteren, zodat in u een dieper verlangen ontstaat om Hem beter te leren kennen. En waar kunt u Hem beter leren kennen dan in Zijn Woord? Door Zijn Woord wil Hij tot u spreken.
En wanneer uw voorganger het Woord opent, laat hem dan merken dat u dat fijn vindt. Bemoedig hem en stimuleer hem. Het is niet zo gemakkelijk om in deze tijd de gemeente te leiden en voor te gaan. Bid voor hem, dat de Here hem zal vullen met de Heilige Geest.

Een vast besluit
Zou het kunnen zijn dat wij te veel boeken over de Bijbel lezen en over het geloof en te weinig in de Bijbel zelf lezen? Hebt u ooit al wel eens de Bijbel van het begin tot het eind gelezen? U kunt zelf de eerste stap zetten, zelf een vast besluit nemen om “Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding” (Filippenzen 3:10).
Van de Here Jezus lezen we dat het Zijn spijs was om de wil te doen van Zijn Vader, Die Hem gezonden had (Johannes 4:34). Ik hoop en bid dat u de smaak te pakken krijgt van het Woord van God. Dat u gaat ontdekken dat het Woord levend en krachtig is. “Het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16).

Dirk van Genderen