De Brandenburger Tor

Maurits Tompot • 86 - 2010 • Uitgave: 1
Op 5 november was ik getuige van een optreden van Bono met zijn Ierse band U2, die voor de Branderburger Tor in Berlijn de opening verrichtte van het twintigste herdenkingfeest van de val van de muur. Zo’n 10.000 mensen zagen hoe tijdens het concert op de poort sterren, hamers en sikkels, Berlijnse Beren en teksten zoals Oost - West, One Love en Only Love geprojecteerd werden. De Brandenburger Tor is de belangrijkste poort van Berlijn aan de Pariser Platz. Het beeld op het gebouw, een quadriga is een tweewielige wagen met vier paarden. Een quadriga of vierspan was bij de antieke paardensport een met vier paarden bespannen renwagen op twee wielen, zoals te zien in de film Ben Hur.
Oorspronkelijk werden vooral goden afgebeeld op een quadriga. De Romeinse keizer Nero was de eerste keizer die zich liet afbeelden als een god en deze boven op een tempel plaatste. Interessant dat de oorspronkelijke quadriga op de Branderburger Tor in 1806 als oorlogsbuit door Napoleon werd vervoerd naar Parijs. Acht jaar later bracht een Duitse maarschalk de vierspan weer terug naar Duitsland. Het beeld dat er nu op staat, een Griekse strijdwagen met daarin de godin Victoria, is een replica, want het oorspronkelijke beeld is kapot geschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd de Berlijnse Muur aan de westzijde langs deze poort gebouwd. De Brandenburger Tor stond in de Russische sector en was alleen vanaf een verhoging te bezichtigen vanuit het westen. Het was dertig jaar lang niet mogelijk om onder de poort door te lopen. Na de val van de Berlijnse Muur werd de Brandenburger Tor gerenoveerd en na lange en soms felle discussies is besloten ook de adelaar en het ijzeren kruis weer terug te zetten. Voor velen is het een pijnlijke herinnering aan het nationaal socialisme. Heden ten dage is de poort het symbool van de Duitse eenheid. (Bron en foto’s Wikipedia)
Op 9 november liepen regeringsleiders uit ruim 30 landen door de poort om dit Vrijheidsfeest te vieren. Naast toespraken van de Berlijnse burgemeester Klaus Wowereit en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel spraken de Franse president Nicolas Sarkozy, de Britse premier Gordon Brown, de Russische president Dmitri Medvedev en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, die een boodschap had van president Obama, die ‘in beeld’ werd gebracht via een levensgroot scherm.
Bij dit vertoon der wereldleiders, werd mijn aandacht steeds getrokken door de vier paarden op de poort die me deden denken aan de vier ruiters uit de Apocalyps, symbolen voor de oordelen die over de wereld zullen komen. Ze ‘verbeelden’ de antichrist, de oorlog, de honger en de pestilentiën. Een ander teken aan de wand is de nieuwste actiefilm ‘2012’, waarin ramp op ramp wordt gestapeld tot er geen overtreffende trap meer over is, die de Apocalyps maakt tot een kermisattractie (NRC). Antichristen zoals Napoleon, Stalin, Hitler, die zich een god waanden, kenden deze poort. Toen op het scherm bij de poort het reusachtige beeld van de president verscheen moest ik denken aan de tekst uit Openbaring 13: ‘En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou kunnen spreken.’ Ik had bij deze tekst altijd een letterlijk beeld voor ogen zoals Nebukadnezar had laten maken van zichzelf. Maar een beeld dat op scherm beweegt, kan zelfs driedimensionaal geprojecteerd worden met alle mogelijke animaties.
Bij de nieuwe president voor Europa is gekozen voor een behendige voorzitter met een ‘laag profiel’. De ware machtstrijd blijft dus voorlopig bewust onzichtbaar voor het publiek, ‘want het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als van een leeuw’ (Openbaring 13:2). Ook wie de valse profeet zal zijn, die als een vredelievende messias het beest zal verheerlijken door hem straks via een ‘groot beeld te laten spreken’, laat zich nog raden, maar het ‘beeld’ wordt steeds duidelijker.

Is het u overigens opgevallen dat de meeste banken staatseigendom zijn geworden door de crisis? Dan is het straks eenvoudiger om u nummers of een barcode te geven, begrijpt u? We denken even aan de tijd dat de keizers Augustus en Napoleon een volkstelling lieten uitvoeren om beter belasting te kunnen heffen. Hoe kunt u nog protesteren als er in Brussel wordt besloten dat u een electronisch merkteken moet laten inbrengen? In de stad, gebouwd op zeven heuvels, de St. Michielsberg, Koudenberg, Warmoesberg, Kruidtuin, Kunstberg, de Zavel en St. Pietersberg is onlangs ook even besloten dat Amerikanen hier nu ook uw bankgeheimen mogen inzien.
En terwijl er gevierd is dat de Branderburger Tor nu twintig jaar geopend is, blijft de Oost- of Gouden Poort in Jeruzalem ruim 1000 jaar gesloten. En zoals Gods Woord voorspelt dat ieder land dat Zijn oogappel Israël ellende aandoet, in tweeën zal worden gesplitst, getuigden Oost en West Duitsland daarvan en zal die Oostpoort in Jeruzalem gesloten blijven totdat de Koning der Koningen terugkomt op de Olijfberg om daar doorheen te trekken. Dan zal de muur die Israel zelf heeft gebouwd, ook vallen.

Maurits Tompot