De derde dag

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 6
De derde dag

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ Deze bekende Bijbeltekst geeft in één zin de hele kern van het evangelie weer. De Here God heeft ons lief, heeft ú lief en Hij houdt zoveel van ons, dat Hij niet wil dat wij verloren gaan wegens onze zonden. Dus kwam Hij met een reddingsplan. Zijn Zoon moest boeten voor onze fouten en moest daarvoor de dood overwinnen.

Bij ‘de derde dag’ denken we vaak direct aan de opstandingsdag. Natuurlijk, want zonder deze derde dag zou ons geloof geen waarde hebben. Maar in de Bijbel komen we vaker zo’n derde dag tegen. Hier zien we vaak al een vooruitwijzing naar de opstanding in. Abraham was drie dagen onderweg naar de plaats waar hij zijn zoon Isaäk moest offeren. Theo Niemeijer laat zien dat het offer van de Zoon ook de Vader veel pijn deed. Drie lange dagen in de wetenschap dat hij zijn zoon moest opgeven. Op het laatste moment stuurde God een plaatsvervangend offer, een ram in de struiken.

Oscar Lohuis heeft het over de derde scheppingsdag, toen het water van het land werd gescheiden. Water wordt in de Bijbel vaak gebruikt als symbool voor de dood, een plaats waar geen leven is. Maar doordat de dood is overwonnen, is er nieuw leven mogelijk voor iedereen die Gods eigen offer accepteert. Ook Jona bevond zich drie dagen onder water. Henk Schouten meldt daarover dat we niet kunnen vluchten voor God. Laat dit niet beangstigend zijn, maar juist een bron van troost en bescherming. Want alzo lief heeft God ook u!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht