De ‘Doomsday Clock’ dichter bij middernacht gezet

Franklin ter Horst • 83 - 2007 • Uitgave: 4
De ‘Doomsday Clock’ dichter bij middernacht gezet

Op 17 januari 2007 hebben een aantal prominente wetenschappers de grote wijzers van de zogeheten Doomsday Clock met twee minuten opgeschoven. Het is de vierde keer sinds het einde van de Koude Oorlog dat de klok vooruit is gezet. De wijzer staat nu letterlijk op vijf voor twaalf. De Doomsday klok is een symbolische klok die in 1947 is ingesteld door de makers van het Bulletin of Atomic Scientist, een tijdschrift dat met name gaat over de gevaren van nucleaire en andere massavernietigingswapens. Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de wereldmachten als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. Men maakt zich met name zorgen over de nucleaire ambities van landen als Noord-Korea en Iran. Op dit moment telt de wereld ca 30.000 kernwapens, waarvan er volgens wetenschappers 2.000 tot 2.500 op ‘scherp’ staan, wat wil zeggen dat ze elk moment ingezet kunnen worden.

Een andere waarschuwing komt van de Amerikaanse generaal John Abizaid. Deze zei tijdens een lezing op de Harvard universiteit in het Amerikaanse Cambridge: “Als de wereld geen manier vindt om de opkomst van het islamitische extremisme in te dammen, is de Derde Wereldoorlog onvermijdelijk.” Abizaid vergeleek de groei van militante ideologieën, zoals de macht achter het terreurnetwerk Al-Qaeda, met de opkomst van het fascisme in de jaren twintig en dertig in Europa. Die ontwikkeling leidde tot de Tweede Wereldoorlog. Volgens Abizaid moeten extremisten worden gestopt, omdat zij anders in staat worden gesteld een voordeel te behalen. Zij kunnen dan vanuit een veilig toevluchtsoord opereren en massavernietigingswapens ontwikkelen.

Ook de grote internationale banken laten een ernstige waarschuwing horen. In een Engelstalig pdf-document op internet van januari 2007 waarschuwt de ING-bank haar beleggers voor een Israëlische en/of Amerikaanse aanval op de nucleaire installaties in Iran. De banken kunnen zich normaal gesproken niet veroorloven om nodeloos paniek te zaaien onder hun klanten. Als zo'n financiële instelling dergelijke verwachtingen durft uit te spreken, dan zijn ze er behoorlijk van overtuigd dat dit een zeer reëel scenario is. Ze gaan in het stuk behoorlijk diep in op redenen van Iran om al dan niet terug te slaan, in welke vorm en met welke gevolgen dan ook.

In de krant The Sunday Times van 7 januari 2007 worden anonieme bronnen aangehaald, die beweren dat er inderdaad geheime plannen zouden zijn ontwikkeld voor een aanval op de Iraanse nucleaire installaties. Volgens de krant bestaat de mogelijkheid dat er een soort ‘Mini-atoombommen’ zullen worden ingezet, omdat ‘normale bombardementen’ onvoldoende resultaat zouden geven. De Iraanse minister van Buitenlandse zaken, Muhammed Ali Husseini, reageerde fel op het bericht en zei dat een eventuele aanval met nucleaire wapens, ogenblikkelijk beantwoord zal worden. “Iedereen die ons aanvalt zal daar snel spijt van krijgen,” aldus Husseini. Israëlische militaire experts houden ernstig rekening met de mogelijkheid van een gewelddadig conflict met Iran, Libanon, Syrië en de Palestijnse Autoriteit, in de loop van 2007. Men baseert zich op onderzoek van de inlichtingendiensten, die melden dat de situatie in het Midden-Oosten steeds instabieler wordt vanwege de invloed van Iran. Rusland is in rap tempo bezig met het leveren en plaatsen van geavanceerde luchtafweerraketten rond de Iraanse nucleaire installaties.

Inmiddels blijft de Iraanse leider Ahmadinejad Israël dreigen met totale vernietiging wanneer Iran mocht worden aangevallen. De Iraanse leider gelooft de ‘wegbereider’ te zijn voor de komst van de Mahdi, de islamitische messias. De Mahdi wordt voorgesteld als een messiaanse figuur en vertoont opvallende gelijkenis met de Bijbelse Messias. Door de eeuwen heen hebben vele religies de Bijbelse Messias overgenomen en ingevoerd in hun eigen religieus systeem. Een deel van de islamitische wereld gelooft dat de komst van deze Mahdi nabij is en dat de ‘machtige strijder van de Apocalyps’ het leger van de ongelovigen, dat geleid zal worden door ‘het Beest’, zal verslaan. Deze Mahdi zal de moslims naar een grote overwinning leiden en alle creaties zullen vallen voor de troon van Allah, zo wordt gezegd. Een door de staat gecontroleerde website in Iran meldt dat de Mahdi naar de aarde zal terugkeren en dat hij vergezeld zal worden door zijn ‘luitenant’ Jezus.

Het verhaal gaat dat deze Mahdi door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde terugkeren, een verhaal dat als twee druppels water lijkt op dat wij uit de Bijbel kennen over de terugkomst van de Here Jezus. Hij zal dan een eind maken aan de strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Het ‘goed’ wordt vertegenwoordigd door Allah, zijn profeet Mohammed en al zijn volgelingen en het kwaad wordt vertegenwoordigd door allen die de islam weigeren te aanvaarden. Ahmadinejads herhaalde uitspraken om Israël van de wereldkaart te willen verwijderen, kunnen worden opgevat dat hij het ‘einde der tijden’ wil verhaasten. Volgens de islamitische overlevering zal de Mahdi een leger formeren waarmee hij Jeruzalem zal aanvallen en in een reeks van apocalyptische veldslagen de Joden zal uitroeien en Israël van de kaart zal vegen. De Mahdi zal voor het eerst in de voor moslims heilige stad Mekka verschijnen. Na Jeruzalem veroverd te hebben, zal hij zijn wereldregering vestigen in de stad Kufa in Irak. De Mahdi zal daarna zijn legers naar de uiteinden van de aarde zenden om alle tegenstand tegen hem de kop in te drukken. De Iraanse website zegt dat islamitische geleerden het er over eens zijn dat de Mahdi, bij zijn komst naar de aarde, vergezeld zal worden door ‘Jezus’, in wie ze een profeet zien. Op de site wordt gerefereerd aan het islamitische boek Tazkarat ol Olia, waar te lezen valt dat de Mahdi zal komen, “met Jezus, de zoon van Maria.”

Dat de Here Jezus als luitenant naast de Mahdi in Mekka zal verschijnen, is niets anders dan een idiote fabel. Jezus zal op aarde terugkeren in Jeruzalem, waar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en van waaruit Hij zal uittrekken om te strijden tegen de krachten van de duisternis (Zach. 14:2-4). De wet zal niet uitgaan vanuit de Iraakse stad Kufa, maar vanuit Sion (Jes. 2:4). Niet de Mahdi zal regeren, maar Jezus zal straks als Koning over de aarde regeren. Jezus alleen is Heer!

Diverse ontwikkelingen maken duidelijk dat onze wereld in snel tempo de tijd nadert van de vervulling van de laatste grote Bijbelse profetieën. Bijbelgetrouwe gelovigen weten dat de hele schepping in afwachting is van het onvermijdelijke dat komen gaat, maar ook dat er een nieuwe tijd zal aanbreken. Alleen de Here Jezus zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. Bij Zijn terugkomst zal de Here Jezus ‘rechtspreken over machtige natiën’ die de wereld met hun terreur hebben geteisterd en zal Hij definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten.

Franklin ter Horst