De eerste prioriteit

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 9
De eerste prioriteit

De eerste prioriteit van uw leven is niet het werk, maar uw relatie met de Heer. Dat is het goede deel dat niet van u kan worden weggenomen (Luk. 10:38-42). Alle andere dingen gaan niet verder dan het graf (2 Petr. 3:10-12). Ons huis, onze auto, onze spaarrekening, onze carrière, onze maatschappelijke positie: er komt een eind aan.
Wat stand zal houden en nooit zal vergaan, is het Woord van God (Matt. 24:35; 1 Petr. 1:24). Daarin moet uw prioriteit als gelovige liggen.
Het Woord is er niet voor de kennis of om opgeborgen te worden in een stoffig boekenrek. Het Woord is er om mensen te veranderen. Naast Gods Woord is er in de wereld immers nog iets dat voor eeuwig blijft: mensen.
Het Woord wil mensen vernieuwen en herstellen tot bruikbaarheid voor het Koninkrijk van God (2 Tim. 3:16). Gezond geestelijk leven brengt het geïnspireerde Woord van God samen met de gebroken levens van mensen. Dat is een vaste en zekere investering met hoge rente voor de eeuwigheid. Ligt daar uw schat?

Drs. Jef De Vriese