De Engel Gabriël

Cobie Verheij-de Peuter / Gedichtensite.nl • 85 - 2009 • Uitgave: 25/26
Ik ben de Engel Gabriël,
luister, wat ik u allen vertel;

Pro Deo mocht ik naar Maria gaan
om haar de boodschap van God te laten verstaan:

“Maria, meisje, jonge vrouw,
de keuze van God viel op jou.
Jij, een maagd en zo gewoon,
jij mag baren Gods eigen Zoon.
De loper wordt niet voor je uitgelegd,
je leven wordt door God verlegd.
Als een pelgrim zul je naar Bethlehem gaan.
Daar zal geen wieg, maar een kribbe staan.
Je zult hem baren in een stal,
Gods Zoon die de mensheid bevrijden zal.

Ik ben de Engel Gabriël,
Maria, luister wat ik u voorspel.
Gods woorden zijn áltijd waar
en over ruim 2000 jaar
zul je op de wereld nog altijd kunnen horen
dat Gods Zoon uit een maagd is geboren
om te zijn en worden tot Verlosser - Zoon van God.”

Gloria in Excelsis Deo,
mijn boodschap is Pro Deo!www.gedichtensite.nl / Cobie Verheij-de Peuter