De gave van het eeuwige leven

dr. Billy Graham • 80 - 2004/05 • Uitgave: 7/8
De gave van het eeuwige leven

Voor een christen (iemand die zich van zijn zonden bekeerd heeft en uit God geboren is) dreigt er geen eeuwige dood, oordeel en hel meer. Christus stierf voor onze zonden en vernietigde door zijn sterven de dood. In Christus beschouwen we de dood niet langer als de koning van de verschrikkingen. Paulus schreef: "...ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste" (Fil. 1:23). Waarom? Kwam dat omdat hij zo hard voor Christus gewerkt en zoveel geleden had? Nee. Hij was er klaar voor, omdat hij eerder Christus ontmoet had op de weg naar Damascus. In 1 Johannes 3: 14 lezen we dat gelovigen al "overgegaan zijn uit de dood in het leven". U kunt op ditzelfde moment eeuwig leven krijgen. Het uiteindelijke doel van het christen-zijn is de overwinning over de dood.
De lichamelijke dood is alleen maar een overgang van het leven op aarde met Christus naar een leven in de hemel met Christus. Voor christenen is de dood slechts een soort schaduw. De dood werpt een schaduw over hen die achterblijven.
Een ongelovige wacht alleen maar een hopeloos einde. In een tv-programma zei Malcolm Muggeridge dat een echte christen "verlangt naar het einde van zijn leven, zoals iemand die een lange en inspannende zeereis gemaakt heeft en bijna thuis is. Ik zie met een bijna onweerstaanbaar verlangen uit naar de eeuwigheid."
Misschien geven deze woorden van Muggeridge niet uw gevoelens over de dood weer. Misschien bent u bang voor de dood, en is dat stille vertrouwen van deze beroemde Britse journalist en televisiepersoonlijkheid u volslagen vreemd. Een martelende angst voor de dood is volkomen normaal voor iedereen die nog niet tot Christus gekomen is.
De dood is een ervaring waarvoor mensen instinctief ineenkrimpen. Maar voor christenen is die vrees weg. Zij hebben de verzekering dat er met hun zonden, waarvoor zij na hun dood veroordeeld zouden worden, afgerekend is. Ongelovige mensen hebben die zekerheid niet. Ik vind het niet leuk te moeten sterven, maar ik zie wel naar het moment zélf uit. Het zal een glorieuze bevrijding zijn. Het zal de vervulling zijn van alles waarnaar ik ooit heb verlangd. De Bijbel zegt: "Overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig" (Ps. 16:11).

Dr. Billy Graham
Uit: STORM WAARSCHUWING
Gideon 1993