De geest van de blinde haat

Feike ter Velde • 85 - 2009 • Uitgave: 24
De haat jegens Israël komt regelmatig naar voren uit de hoek van het zogenaamde Nederlands Palestina Komitee, speciaal opgericht om haat te zaaien jegens Israël en het Joodse volk en om op te komen voor de rechten van de Palestijnen. De uitingen doen vaak fascistisch aan en men waant zich in deze kring terug in de jaren ’30 van de vorige eeuw, die uitmondden in de Holocaust. De laatste weken heeft men getracht supermarktketen Albert Heijn te dwingen Israël te boycotten met de beschuldiging van ‘apartheid’. Een dwaze en ook leugenachtige beschuldiging van een volk dat zich herstelt na de moord op de zes miljoen Joden.

Nu Israël vreest dat de Palestijnen van Gaza (Hamas) en de Arabieren van Libanon (Hezbollah) beschikken over een nieuw type raket, die vanaf Gaza de stad Tel Aviv kan bereiken, moet men tevens bedenken hoe men de Joodse mensen in Israël tegen de blinde haat van de Arabieren moet beschermen. Bescherming van de eigen burgers is de taak van elke overheid. De grote inval in Gaza, na acht jaar raketbeschietingen op het zuiden van Israël, was daar blijk van. Hoewel het nu betrekkelijk rustig is, heeft Israël kunnen vaststellen dat Iran een nieuwe type raket aan de Hamas en Hezbollah heeft geleverd. Beide organisaties streven, blijkens hun Handvest, de uitroeiing van alle Joden in de hele wereld (!) na.

In het officiële programma van Hezbollah staan o.a. de volgende dingen:

Wij zien Israel als de voorhoede van de Verenigde Staten in onze islamitische wereld. Het is dé gehate vijand die moet worden bestreden tot zij krijgen wat ze verdienen. Deze vijand is het grootste gevaar voor onze volgende generaties en voor de bestemming van onze landen, vooral omdat zij gebiedsuitbreiding nastreven in Palestina en dromen van een Groot-Israël van de Eufraat tot de Nijl.
Onze eerste doelstelling is de strijd tegen de zionistische entiteit, die agressief van vorm is en bouwt op grondgebied dat aan zijn eigenaars (Arabieren) is ontnomen, ten koste van de rechten van moslims. Onze strijd zal eindigen als deze entiteit (lees: de staat Israël; FtV) zal zijn vernietigd. Er zal geen enkele overeenkomst met hen worden gesloten, geen staakt-het-vuren worden overeengekomen en geen vredesakkoord worden getekend.
We veroordelen alle plannen tot onderhandeling met Israël en we beschouwen alle onderhandelaars als vijanden. Dit omdat dergelijke onderhandelingen allemaal een erkenning inhouden van de Zionistische bezetting van Palestina. Daarom nemen we stelling tegen de Camp David-akkoorden, de voorstellen van koning Fahd (Saoedi-Arabië), het zogenaamde Reagan-plan of welk ander voorstel er ook is gedaan.


Het Nederlands Palestina Komitee, met de vroegere communist Wim Lankamp (nu GroenLinks) als voorzitter, pleit serieus voor de boycot van producten uit Israël, zonder kennelijk te beseffen wat men hiermee bedoelt. Zijn ethische opvattingen konden we lezen in het Reformatorisch Dagblad van 14 november 2008: “Zelfmoordaanslagen vind ik een vreemde term. Het gaat om de daad zelf, niet om hoe die wordt uitgevoerd. Wat maakt het uit als dat via zelfmoord gebeurt?” De verschrikkingen van zulke zelfmoordaanslagen in Israël, bijvoorbeeld een stadbus met heel wat schoolkinderen erin, moet je volgens Lankamp op de koop toenemen. Het gaat erom, in zijn opvattingen, dat de staat Israël wordt vernietigd.
Het is altijd dit soort dom geschreeuw, van drammende linkse groepjes, in welker gelederen we bijvoorbeeld ook regelmatig de heer Van Bommel van de SP terugzien. Hij liep voorop in de Amsterdamse optocht met kreten als “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.” Wel, we kunnen de heer Van Bommel melden dat dát reeds is gebeurd in 1938-1945.

Een inwoner van de staat Israël, die de Holocaust overleefde op een Nederlands onderduikadres, schreef het volgende aan Wim Lankamp:

Geachte heer Lankamp,
Naar aanleiding van uw actie "koop geen Israëlische apartheid" waarin u oproept tot een boycot van Israëlische producten het volgende:
Allereerst verzoek ik u zo snel mogelijk uw website offline te halen. Deze draait op een besturingssysteem dat grotendeels in Israël is ontwikkeld. Bovendien worden de chips in de processors van de servers van uw provider, geproduceerd en ontwikkeld in Israëlische fabrieken nabij Netanya.
Hopelijk kent u niemand met multiple sclerose, want het medicijn Copaxone, dat al duizenden mensen wereldwijd heeft geholpen tegen deze verschrikkelijke ziekte, is door het Weizmann Instituut in Israël ontwikkeld en dient dus, volgens u, geboycot te worden. Ook het alternatief Rebif dient nooit gebruikt te worden daar ook dit een product van hetzelfde instituut is .
Verder hoop ik dat u niemand kent met beenmergkanker, immers het medicijn, Velcade, dat deze kankervorm effectief bestrijdt en inmiddels duizenden mensen in de hele wereld weer hoop en toekomst geeft, is ontwikkeld in het Technion te Haifa, Israël, en dient daarom, volgens u, geboycot te worden.
Hopelijk slaat bij u of uw dierbaren nooit de ziekte Alzheimer of dementie toe. Immers het enige effectieve medicijn tegen Alzheimer, Exelon, is ontwikkeld door wetenschappers aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Daarom dient dit medicijn, volgens u, geboycot te worden.
U bent er waarschijnlijk voorstander van dat miljoenen Afrikanen blind blijven of worden. De blindheid wordt verspreid door malariamuggen en zwarte vliegen. Het biologische middel dat deze muggen en vliegen, die deze verschrikkelijke ziekte veroorzaken, bestrijdt is ontwikkeld door een wetenschapper aan de Ben Goerion Universiteit te Israël.
Aangezien u voor de boycot van Israëlische producten bent, bent u ook voorstander van de boycot van al deze producten die miljoenen mensen hebben geholpen een menswaardiger bestaan te leiden.

Hopelijk slaapt u vannacht goed, in de wetenschap dat, mocht uw droom uitkomen, al deze mensen achter het net vissen.
Slaap maar lekker, zonder nachtmerries en sjalom.


We kunnen hier nog wel enkele regels (eerder gepubliceerd in Profetisch Perspectief) aan toevoegen. Israël is een beschaafd en hoogontwikkeld volk, te midden van bloeddorstige vijanden als Hamas en Hezbollah aangestuurd door Iran en Syrië. De strijd rond Israël is in de eerste plaats een geestelijke strijd. De blinde haat, de blindmakende haat, ook van mensen in Nederland, van wie je een gezond standpunt zou mogen verwachten, laat zien dat er meer aan de hand is als het gaat om Israël, het Joodse volk. Maar eerst nog dit:

Wist u dat:
…Israël het hoogste percentage ter wereld van universitair opgeleide mensen in de bevolking heeft?
…Israël de enige democratie is in het Midden-Oosten?
…in 1984 en 1991 in totaal 22.000 Ethiopische Joden veilig naar Israël bracht via een luchtbrug, omdat ze in Ethiopië gevaar liepen?
…toen de ambassade van de Verenigde Staten in de Keniaanse hoofdstad Nairobi in 1988 werd opgeblazen door terroristen, Israëlische reddingswerkers binnen een dag ter plaatse waren en drie slachtoffers levend onder het puin vandaan haalden?
…Israël het hoogste percentage zelfstandige ondernemers in de wereld kent en het hoogste percentage zelfstandig ondernemende vrouwen en mensen bóven de 55 jaar heeft in de wereld?
…Israël in verhouding tot zijn bevolking het grootste immigratieland ter wereld is en dat die immigranten komen om de godsdienstvrijheid, de economische mogelijkheden en de democratie?
…Israël het eerste land was dat de Kimberley-overeenkomst in praktijk bracht: diamantenhandel met certificaat van oorlogs- en conflictvrije gebieden?
…Israël op de tweede plaats staat van nieuwe boeken per hoofd van de bevolking?
…Israël het enige land ter wereld is dat de 21e eeuw inging met méér bomen in het land dan ooit daarvoor? Vooral opmerkelijk omdat het grootste deel van het land uit woestijngebied bestaat!
…Israël het hoogste aantal musea per hoofd van de bevolking heeft?
…Israël het hoogste aantal wetenschappers en afgestudeerde technici heeft onder de werkende bevolking: 145 per 10.000 – tegenover 85 in de VS, 70 in Japan en minder dan 60 in Duitsland. En dat 25% van de werkende bevolking in technische beroepen werkt; het hoogste percentage ter wereld?
…Israël per hoofd van de bevolking verreweg het hoogste aantal wetenschappelijke publicaties levert en tevens ook het hoogste aantal geregistreerde patenten heeft per hoofd van de bevolking?
…in Israël per hoofd van de bevolking het hoogste aantal nieuwe ondernemingen start, vooral in de hightech sector?
…Israël het hoogste aantal ter wereld aan computers in huis heeft?
…Israël, na Amerika en Canada, in absolute zin het grootste aantal ondernemingen heeft op technologiebeurs NASDAQ?
…Israël, na de VS, de grootste vloot aan gevechtsvliegtuigen heeft, waaronder meer dan 250 F-16’s?
…Israëls economie van honderd miljard dollar groter is dan van zijn directe buurlanden samen?
…de mobiele telefoon in Israël, door Motorola-Israël, is uitgevonden?
…Windows NT door Microsoft-Israël is ontwikkeld?
…de Pentium MMX-chip door Intel-Israël is ontwikkeld?
…voicemail in Israël is uitgevonden en ontwikkeld?
…de stad Beer Sheva in Israël het hoogste aantal Grootmeesters Schaken telt per hoofd van de bevolking?
…per hoofd van de bevolking in Israël de meeste nieuwe bedrijven starten in de biotechnologie?
…Israël de grootste vogeltrek ter wereld heeft alleen al van honderdduizenden Afrikaanse roofvogels die van Afrika naar Azië vliegen en terug?

Het land Israël, dat men tot 1948 Palestina noemde, was een droog en deels moerassig en onontgonnen gebied. In de twintigste eeuw kwamen de eerste Joden en gingen het land bewerken in Galilea. Ze moesten zich verdedigen tegen de malariamuggen en moordende Arabieren, die vooral ’s nachts rondtrokken. Toen na de Holocaust de staat Israël werd uitgeroepen (1948) verscheen vijftien jaar later Yassar Arafat op het toneel en hield de Arabieren voor dat ze de Palestijnse staat moesten gaan opeisen. Tweeduizend jaar lang hadden ze die in het lege Palestina kunnen oprichten, maar er was geen Arabier die daaraan dacht. Het idee is ontstaan door de geest van blinde Jodenhaat. Die geest waart ook rond in ons land.

Feike ter Velde