De geestelijke gesteldheid in de dagen van Noach

ds. Theo Niemeijer • 84 - 2008 • Uitgave: 5
De geestelijke gesteldheid in de dagen van Noach

De geestelijke gesteldheid van de mensen in de tijd van Noach werd door de Here Jezus in vier woorden samengevat: etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende.
Deze vier woorden zijn ook kenmerkend voor de tijd waarin wij vandaag leven. De tijden van Noach zullen zich vlak voor de wederkomst van Christus herhalen en we zien in onze dagen een duidelijk vervulling van deze aankondiging, die de Here Jezus in Matteüs 24:38-39 deed.

Etende…
De periode van Noach was, net zo als vandaag, een ‘consumptiemaatschappij’. Op allerlei manieren probeerden men in de behoeften te voorzien. De mens is, net zoals in de dagen van Noach, onverzadigbaar op zoek naar bevrediging van zijn verlangens. Het gaat hierbij niet in de eerste plaats om geestelijke, maar vleselijke verlangens. De winstcijfers van de bedrijven moeten elk jaar hoger zijn, er moet steeds meer geproduceerd worden, de mensen willen elk jaar meer te besteden hebben, het mag hen aan niets ontbreken. Om de economie op peil te houden zullen er steeds meer consumentenproducten geproduceerd en vernieuwd moeten worden. Voor deze eindeloos toenemende productie zijn immens veel grondstoffen nodig die aan de aarde onttrokken worden. Nu, overigens veel te laat, komt men er achter dat de aarde door de mens zo langzamerhand leeggeroofd is en menselijk gesproken haar ondergang tegemoet gaat. Zo wordt de mens zelf de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de mens op aarde!
De ‘etende’ maatschappij heeft ook nog een heel andere kant. De laatste tijd is men erg bezorgd over een steeds dikker wordende bevolking. Kinderen worden tegenwoordig al van af hun tweede jaar vaak te dik. Ouders hebben geen tijd meer om met hun kinderen te wandelen, ze worden met de buggy of met de auto overal zittend naar toe gebracht. Gezond voedsel heeft plaats moeten maken voor allerlei gemakkelijke, zoete snacks, die het kind vaak in overvloed krijgt… als de kinderen maar zoet zijn! In plaats van buiten te spelen, zitten ze vanaf zeer jonge leeftijd al achter de tv of computer zich te verzadigen met alles wat hen voorgeschoteld wordt. Het is geen uitzondering meer, dat peuters hun eigen tv al op hun eigen slaapkamer hebben! We leven vandaag in een ‘etende’ samenleving… de dagen van Noach zijn reeds aangebroken!

Drinkende…
Niet alleen de dagen van Noach, maar ook onze dagen worden gekenmerkt door overmatig drankgebruik. Vooral onder jonge kinderen neemt het alcoholgebruik schrikbarend toe. Ouders durven hun kinderen niet meer duidelijke grenzen aan te geven, waarop de kinderen massaal de veilige grenzen overschrijden en zich storten in de huidige genotsamenleving. Allerlei genotsmiddelen, zoals roken, drinken, drugs en muziek, hebben de regie in hun leven overgenomen. Bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen is opname als gevolg van het zogenaamde ‘comadrinken’ geen incident meer, maar een veelvoorkomende gebeurtenis.
Ook hierin herhaalt de tijd van Noach zich in onze dagen. Toen - en nu - beleefde men een ‘genotcultuur’. Op allerlei manieren probeert men de harde werkelijkheid van het leven te ontvluchten en geeft men zich over aan het verlangen naar genot. Vooral Petrus waarschuwt de christenen in de eindtijd vooral nuchter te zijn. Het gevaar van de genotcultuur sluipt ook de gemeente van de Here Jezus binnen. Christenen strekken zich steeds meer uit naar het genot van het geloofsleven en trekken zich weinig meer aan van de geloofsgehoorzaamheid, die het geloof in Christus ook met zich meebrengt.

Huwende en ten huwelijk gevende…
Op zichzelf is hier niets verkeerd mee. De Here Jezus heeft het hier echter over het leven dat kenmerkend was voor de dagen van Noach. In Genesis 6:2 lezen we op welke manier het huwelijk in die tijd ervaren werd: “…en zij namen zich vrouwen, wie zij maar verkozen.” De dagen van Noach werden niet alleen gekenmerkt door een etende en drinkende samenleving, maar ook door seksuele losbandigheid. “Ze namen zich vrouwen, wie ze maar verkozen” spreekt van willekeurige ontrouw in het huwelijksleven.
Ik denk dat de twee voorafgaande kenmerken de weg naar seksuele losbandigheid openen. Mensen die hoofdzakelijk bezig zijn met hun onverzadigbare verlangens te bevredigen, zullen ontdekken dat de inspanning die nodig is om deze verlangens te vervullen zijn weerslag vindt op het huwelijksleven. Partners zullen beide fulltime moeten werken om aan de behoeften te kunnen voorzien. Tijd voor het huwelijk en het gezin is er bijna niet meer, waarop in vele gevallen het huwelijk onder druk komt te staan en de kans ontstaat dat hun huwelijk op de klippen loopt. De weg naar het genot van drank, roken, drugs en muziek is dan al heel gauw genomen. Men gaat er in Nederland van uit, dat de helft van alle huwelijken strandt! We beleven de dagen van Noach weer opnieuw in onze tijd… de komst van de Here is nabij!

Boosheid en geweldenarij…
In Genesis 6:5 lezen we dat de overleggingen van het hart van de mens te allen tijde slechts boosheid voortbrachten. Boosheid heeft te maken met verkeerde dingen, die vanuit het hart van de mens voortkwamen. Het probleem zat dus in de persoonlijkheid, zijn gevoel, gedachte en wil van de mens. De zonde had de persoonlijkheid van de mens kapot gemaakt, zodat hij alleen maar boosheid voort kon brengen. Wat zijn er vandaag veel kapotte mensen om ons heen. Mensen die in hun gevoelsleven totaal kapot gemaakt zijn, mensen die in hun verstand verduisterd zijn en die de controle over hun wil kwijt zijn. Vanuit een kapotte persoonlijkheid kunnen ook alleen maar dingen kapot gemaakt worden, vandaar dat we kunnen lezen dat de boosheid wereldomvattend geworden was.
Dit leidde weer tot de geweldenarij, die in Genesis 6:11 beschreven wordt. Voor dit woord kan ook het woord terrorisme gebruikt worden. We leven vandaag midden in een geweldsexplosie. Geweld in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, Zuid-Amerika en ga zo maar door. Het is een zieke geest die deze wereld beheerst en mensen tot geweldenarij aanzet. De geweldenarij uit de dagen van Noach herhaalt zich in onze tijd. Hoe lang nog?

Door God besloten…
God had zoveel verdriet in zijn hart, dat Hij het niet meer langer aan kon zien. Een onoverkomelijke zondvloed moest een einde aan al het verderf maken. Noach vond genade in de ogen van God en werd in de ark gered. De mensen om hem heen merkten van zijn redding helemaal niets, zo onverschillig waren ze! Deze onverschilligheid komen we ook vandaag bij veel mensen tegen. Ook nu heeft God een besluit genomen. Het einde komt. Er zal een eind gemaakt worden aan alle onrecht en geweld. Ook nu kunnen we ontkomen aan het naderende oordeel. Onze wereld is reddeloos verloren. Je hoeft er dan ook niets aan te doen om verloren te gaan. Je gaat niet pas verloren als je het evangelie van de Here Jezus afwijst, nee, dan blijf je verloren! (zie Joh. 3:18) Ook wij kunnen genade vinden in de ogen van God. Door te geloven in het plaatsvervangend sterven en opstaan van de Here Jezus, ontvangen we de genade van God en worden we voor het vreselijk naderende oordeel bewaard. Heeft u al genade in de ogen van God gevonden… hebt u de Here Jezus al gevonden?

Ds. Theo Niemeijer