De Heilige Stad

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 14
De Heilige Stad

Eensgezind verklaren de terroristenbeweging Hamas en de Palestijnse Autoriteit, dat nu Jeruzalem aan de beurt is.


Door de ontruiming van Gaza en vier nederzettingen in Noord Samaria is het afwikkelen van de profetische agenda, zoals we die kennen uit het Woord van God, in een nieuwe versnelling gekomen. Waarschuwende rampen gaan steeds sneller en feller over heel de wereld. In Psalm 105, waarin de God van Israël zijn landbelofte (het hele land Kanaän voor Israël) benadrukt, lezen we in vers 7: ‘Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde’. Het is alsof de wereld wordt gewaarschuwd: ‘Blijf van Gods land af’. Maar Palestijnse- en Moslimleiders weten van geen ophouden. Eensgezind verklaren de terroristenbeweging Hamas en de Palestijnse Autoriteit, dat nu Jeruzalem aan de beurt is. We geven maar één van hun uitspraken hierover. De Palestijnse ‘Eerste Minister’ Achmed Qurei zei eind augustus: ‘Van onze kant is de strijd om Jeruzalem begonnen. Het is een gevaarlijke oorlog. Geen Arabier, Palestijn – Christen of Moslim – zal met de racistische plannen van Israël akkoord gaan.’ Inderdaad, gevaarlijk! Ze beseffen niet hoe gevaarlijk men bezig is. Nu komen ze aan ‘de stad van de Grote Koning’. De stad waarover Gods Naam is uitgeroepen. De stad waarvan de HERE zegt: ‘Ik ben voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand’ (Zacharia 1:14). Die stad, Oost Jeruzalem, zou de hoofdstad van een Palestijnse (terroristen)staat moeten worden. Ook de VS en de rest van de wereld staan achter de Palestijnse eisen betreffende Jeruzalem. De God van Israël heeft andere plannen met de Heilige Stad. ‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3). Geen internationalisatie, geen Palestijnse hoofdstad en ook geen centrum voor de nieuwe wereldreligie van de antichrist. Maar het politieke en godsdienstige centrum in het Rijk van de komende Messias. Dat is Gods plan en dat zal gebeuren.

Gods stad
De Schepper van hemel en aarde heeft een volk, een land en een stad uitgekozen. Die spelen een hoofdrol in zijn plannen met de planeet Aarde. Israël, het Joodse volk, het ‘hele land Kanaän’ en Jeruzalem, staan centraal in Gods plannen. De geestelijke machten van deze wereld, Paulus noemt ze ‘de wereldbeheersers van deze duisternis’ (Ef. 6:12), weten dat. Zij zetten nu alles op alles om Gods plannen te dwarsbomen. Bijna de hele wereld volgt die duistere, geestelijke machten. Vaak onbewust zijn zij pionnen in de strijd tegen Israël. Nu richten die machten zich tegen Jeruzalem. De stad die God uitgekozen heeft ‘om daar zijn Naam te vestigen’. Daar vierde Israël de ‘feesten van de Heer’. Daar stonden de tempels van de Heer. Daar bracht Jezus verlossing voor de wereld. Al meer dan 1300 jaar staat de naam van de afgod van de Islam nu boven de heilige stad. De Islam wil het natuurlijk zo houden. Maar dat gaat binnenkort veranderen! Vandaar dat Moslims nu gretig drinken uit de ‘schaal van bedwelming’, die Jeruzalem voor hen is geworden. Niet alleen voor de Palestijnse terroristen, maar voor de hele Islam is de strijd om Jeruzalem begonnen. Waar staan wij, bijbelgetrouwe Christenen?

Oorlogen om Jeruzalem
Maaleh Adumim is met ongeveer 30.000 inwoners de grootste Israelische nederzetting. De stad ligt iets ten oosten van Jeruzalem. Premier Sharon heeft op aandringen van de VS, het plan voor de bouw van 3500 woningen tussen Jeruzalem en Maaleh Adumim bevroren. De vroegere en waarschijnlijk toekomstige premier Benjamin Netanjahu, met de voormalige minister Nathan Sharansky aan zijn zijde, gaf scherp tegengas. ‘Dus (de Amerikanen) zijn ertegen? Wat dan nog? Het is Jeruzalem!’ verklaarde hij onlangs op een persconferentie. ‘We moeten het beleg om Jeruzalem breken. Er is een strijd om Jeruzalem gaande. Er kunnen geen beperkingen opgelegd worden aan het bouwen in onze eeuwige hoofdstad’, zei hij op die persconferentie. Sommige uitleggers van het profetische woord brengen de spanningen rond Jeruzalem in verband met de oorlog van Gog, die in Ezechiël 38 en 39 wordt beschreven. Zij wijzen op het feit dat het einde van Ezechiël 37 over de tempel gaat: ‘Mijn woning zal bij hen zijn’ (37:27). Dan volgen de hoofdstukken 38 en 39 over de aanval van Gog en zijn bondgenoten. Daarna komen hoofdstukken over de herbouw van de nieuwe tempel van het Vrederijk. Die Gog-oorlog heeft dus ook te maken met de nieuwe tempel. ‘Bovendien,’ zeggen zij, ‘het zal zeven jaar duren voordat het wapentuig van de verslagen legers van Gog verbrand is (39:9). Dus moet de Gog-oorlog plaatsvinden voordat de zeven jaren van de antichrist beginnen’. Anderen verwachten twee oorlogen om Jeruzalem.
De laatste vlak voordat de Here Jezus Zelf ingrijpt: ‘Zijn voeten zullen in die tijd (de tijd dat alle volken tegen Jeruzalem oorlog voeren) staan op de Olijfberg’ (Zacharia 14:1-7). Dat is tegelijk Zijn wederkomst in heerlijkheid. Er is echter een detail in de teksten over de Jeruzalem-oorlog.
In Zacharia 12:2 lezen we dat Jeruzalem ‘een schaal der bedwelming is voor alle volken in het rond; ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem’. Het gaat dus eerst om de omliggende moslimvolken, die Jeruzalem belegeren en oorlog voeren tegen Juda. Waarschijnlijk zullen de Palestijnen en de Hezbollah, gesteund door Arabische landen die oorlog beginnen en definitief verliezen. Daarna zal Jeruzalem worden ‘een steen die alle naties moeten heffen’ (12:3). Pas na de eerste Jeruzalem-oorlog met de Arabische landen en na een korte periode van vrede, gaan ‘alle naties’ zich ermee bemoeien. ‘Zij zullen de heilige stad 42 maanden vertreden’ (Openbaring 11:2). Daarna pas zal de HERE tot zijn doel komen. Want ‘zo zegt de HERE: Ik keer weer tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem’ (Zacharia 8:3).

Seoul en de CU
Half augustus was er in Seoul een bijzondere bijeenkomst. Meer dan duizend christelijke politieke en geestelijke leiders hielden een zogenaamde Jeruzalem-Top. In de VS is op 5 september zo’n evangelische Top geweest. De ‘Top’ in Seoul gaf de volgende verklaring uit:
‘We hebben deze conferentie samengeroepen om te bevestigen dat voor Christenen geldt dat het Heilige Land en de eeuwige hoofdstad Jeruzalem voor altijd het erfdeel zijn van het Joodse volk’.
Dan verklaren zij:
• Wij beloven onze regeringen te vragen, hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen.
• We beloven onze regeringen te vragen, om eenzijdige anti-Israël resoluties in de VN niet langer te steunen.
• Wij beloven onze regeringen te vragen, te stoppen met het financieren van de Palestijnse Autoriteit of effectieve beperkingen op te leggen, waardoor gebruik voor terrorisme wordt voorkomen.
Zou het niet prachtig en een geweldig getuigenis zijn als de CU en de SGP samen de politieke moed opbrachten om namens ons, bij onze regering aan te dringen om deze drie punten op te pakken? Nog een mogelijkheid zou zijn dat een platform van de ruim 40 Nederlandse Israël-organisaties, een petitie van die strekking bij onze regering zou indienen.

Bijbelgetrouwe Christenen
Vanwege onze bijbelse verbondenheid met Israël en vanwege het grote, wereldomvattende belang van alles wat er nu rond de heilige stad gebeurt, spelen wij, ‘bijbelgetrouwe christenen’, een grote geestelijke rol. ‘Bidt Jeruzalem vrede toe’ en ‘om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: Vrede zij in u; om het huis van de HERE, onze God wil ik het goede voor u zoeken’ (Psalm 122:6,8,9). Wij bidden en zoeken het goede voor Jeruzalem en het huis van de HERE. Daarin ligt vrede en genade. Ook voor ons en ons volk.

Jan van Barneveld