De Here tegemoet

? • 79 - 2003/04 • Uitgave: 12
De Here tegemoet
Over de Opname van de Gemeente


In 1991 begon Dr. Tim LaHaye zich zorgen te maken over het groeiende aantal bijbelleraren en christenen dat het standpunt van de opname voor de grote verdrukking in twijfel trekken. Als reactie hierop schreef hij het boek "The Rapture" (de opname van de gemeente) waarvan nu de vertaling in het Nederlands is verschenen. LaHaye heeft alle Schriftplaatsen die over dit onderwerp gaan, op een rijtje gezet en noemt het zelf "het grootste research (onderzoek) project van zijn leven".

Het boek bestaat uit drie gedeeltes waarna nog een drietal toevoegsels volgt. Het eerste gedeelte spreekt van de ‘zalige hoop’ van de wederkomst van Christus en gaat in op het feit dat de christen een geweldige verwachting mag hebben: De Here Jezus komt! Hij komt spoedig! Misschien vandaag! Deze verwachting biedt de christen hoop en zet aan tot evangelisatie, zending en levensheiliging. De auteur geeft de details weer van de gebeurtenissen rond de opname van de gemeente en geeft duidelijk aan dat de opname en de verschijning in heerlijkheid niet dezelfde gebeurtenissen zijn. Het geheel wordt ondersteund met duidelijke overzichtskaartjes.

In tweede gedeelte reikt LaHaye ons het bijbels bewijs aan van de leer van de opname vóór de Grote Verdrukking. Hij geeft de verschillende meningen omtrent de opname weer, gaat hier diep op in en weerlegt de visie van de opname in het midden en de visie van de opname ná de verdrukking. Hierna geeft hij 14 redenen waarom hij gelooft in de Opname vóór de Grote Verdrukking.

Deel 3 gaat in op de kritiek op het standpunt van de Opname vóór de Grote Verdrukking. Die kritiek richt zich op personen die leren dat de Gemeente vóór de Grote Verdrukking wordt opgenomen, mensen als zoals Darby en Ironside. Men voert bij voorbeeld aan dat dit standpunt terugvoert op een visioen van een 15-jarig meisje (Margret MacDonald) in het jaar 1830. LaHaye geeft aan dat dit nonsens is en dat de leer van de Opname vóór de Grote Verdrukking veel verder terugvoert.
Appendix 1 gaat in op het voorzetsel ‘uit’, zoals dit gebruikt wordt in Openbaring 3:10 (een tekst die nogal eens voor verwarring zorgt inzake het tijdstip van de opname).
Appendix 2 geeft ons twee sleutels voor het begrijpen van de profetie.
Appendix 3 laat de letterlijke tekst zien van het visioen van Margaret MacDonald.

Ook in Nederland zien we steeds meer verwarring ontstaan omtrent het tijdstip van de opname en we zien dat deze leer steeds meer onder vuur komt te liggen. In dit goed leesbare boek worden zaken op een duidelijke wijze met elkaar vergeleken en op een rijtje gezet. Er kan volgens de auteur maar één duidelijk antwoord zijn: christenen worden opgenomen vóór de Grote Verdrukking!

Van harte aanbevolen!!