De kern van de zaak

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 5
De kern van de zaak

Mijn opinie-artikel in nummer 4 over denazifi cering was geïnspireerd door een radio-interview van Andries Knevel met Wim Kortenoeven. Kortenoeven is de schrijver van het boek: “De kern van de zaak”. Met als ondertitel “Feiten en achtergronden van het Israëlisch-Palestijns conflict”. Hierin wordt o.a. beschreven hoe het mogelijk was dat de houding ten opzichte van Israël in Nederland in de loop van de afgelopen 30 jaar in toenemende mate negatief is geworden. Uit het interview bleek dat het antwoord gezocht moet worden in de economische invloed die onze pro Israëlische houding teweeg bracht en die ons met de rest van Europa nadelig beinvloedde. Als men geraakt wordt in de beurs, wordt men niet meer geraakt in het hart... De schrijver van het boek stelt dat wij eertijds, tijdens de Zesdaagse- en de Yom Kippur oorlog, een emotioniële affiniteit met Israël hadden (niet echt gebaseerd op kennis van feiten). Israël was een klein landje, omringd door grote anti-machten, zoals wij dat in de Tweede Wereldoorlog zelf ook aan den lijve ondervonden hadden. Hij heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar de situatie, sinds het begin van de Staat Israël. Het boek legt het wezen van het Arabisch-Israelisch conflict bloot. De schrijver kan dit met grote kennis van zaken doen als werker bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (C.I.D.I.).

Een ander boek, waar ik u graag op attent maak, is over de haatzaaiing in het Palestijnse onderwijs. De gevoelens van haat worden systematisch opgezweept en er kan dus nooit een echte oplossing tot stand komen. Jarenlange aanmoediging tot een heilige oorlog tegen Israël door het onderwijssysteem, kan Abbas niet binnen de kortste keren ongedaan maken. In wezen mag ook hij niet anders denken dan dat Israël geen recht van bestaan heeft. De houding van het hele onderwijssysteem leidt tot een voortdurende versterking van haatgevoelens en bij herhaling tot de doodsteek van het vredesproces. Zelfs na de zuivering van de schoolboeken, gingen de onderwijzers gewoon op de oude voet door met hun haatzaaiing. Het begint al met de kleuterleeftijd. Bij het opgroeien krijgen de kinderen een militaire training ter voorbereiding op de strijd tegen Israël. In dit boek 2 komen deze aspecten van het conflict duidelijk naar voren.

Zelfs al zou Israël de zogenaamde bezette gebieden opgeven, zou het conflict blijven bestaan. De aanspraken op Jeruzalem zullen niet ophouden. Uiteindelijk maken ze deel uit van de aanspraken op een Islamitische wereldoverheersing. De genoemde boeken kunnen ons beschermen tegen de nogal eenzijdige invloed van mensen als Dries van Agt. Zij die onder de indruk zijn (en dat mag), van het boek “Een Leger van Licht” van Anne van der Bijl, zullen beslist ook kennis moeten nemen van de inhoud en de wat meer evenwichtige benadering van de hier aanbevolen boeken.

Joop Schotanus

Noten:
1 De kern van de zaak – Feiten en achtergronden van het Israelisch–
Palestijns conflict Wim Kortenoeven (Aspekt)
2 Onderwijs van Palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël Hans Jansen(Chai Pers) Te bestellen bij Het Zoeklicht