De keuze!

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 15
Wij komen in ons christenleven allemaal voor cruciale beslissingen te staan. Denkt u eens aan Abraham en Lot, beiden zijn gelovigen. Abraham wordt een vriend van God genoemd en Lot een vriend van de wereld.

Na het verlies van zijn vader, op jonge leeftijd, werd Lot (Gen. 11:27,28) aan Abrahams zorg toevertrouwd. Lot was gezegend, want hij zag hoe Abraham in gemeenschap leefde met de Here. Abraham had Lot meegenomen naar Egypte. Ja, hij kreeg Lot later wel uit Egypte, maar Egypte niet meer uit Lots hart (Jesaja 31:1). Als het pijnlijke moment van de scheiding komt, kiest Lot dat gebied wat hem aan Egypte herinnert. Lot leefde in aanschouwen en ontving grenzen. Abraham leefde in geloof en ontving horizonten (Genesis 13:14).
Lot verloor zijn bezittingen. Zijn schoonzonen zagen hem voor een grappenmaker aan. Hij verloor het respect van zijn twee dochters, nog maagden, die hij wilde uitleveren aan een sekszieke bende en hij noemt hen zelfs broeders (Genesis 19:6-8). Ook verloor hij zijn vrouw. Lots laatste jaren bracht hij door in een spelonk. Lot, een gered man, maar als door vuur heen (I Corinthe 3:14). Hij laat een verwoest leven achter met goddeloze nakomelingen.

Uit één van zijn kleinzonen, Moab, is Ruth geboren. Zij werd een voorbeeld in Israël en de grootmoeder van David. Ze wordt genoemd in het geslachtsregister van de Here Jezus (Mattheus 1:5). Wat een troost dat Hij zich identificeert met onze zonde, die Hij wegnam op het kruis van Golgotha.

Johan!