De komende verkiezingen

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
De komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november a.s. zijn om allerlei redenen erg belangrijk. Wij keken even naar de opvattingen over de staat Israël bij de drie christelijke partijen.

Marjolein Hak – CDA, nr. 68 op de kandidatenlijst:<
“Toen ik negentien jaar oud was, vertrok ik al naar Israël. Ik heb er twee jaar gewoond en gewerkt. Het land en het volk hebben mij sindsdien buitengewoon gefascineerd.
Onze familie heeft vanouds banden met de Joodse geschiedenis in ons land. Namen van acht familieleden zijn terug te vinden in het museum van holocaust, Yad Vashem, in Jeruzalem, vanwege hun inzet voor de Joden in de oorlogsjaren. Namens het CDA mag ik mij inzetten voor de Joodse gemeenschap. Ik hoop met voorkeurstemmen in de Kamer te komen (ik sta op de CDA-lijst bij nr. 68) en dan méér te kunnen betekenen voor de banden van Nederland met Israël. Want als Israël sneuvelt, dan sneuvelt het Westen. Stabiliteit in het Midden-Oosten draagt bij aan onze eigen veiligheid.”

Mr. Kees v.d. Staaij, SGP-kamerlid:
“De SGP is solidair met het Joodse volk en de staat Israël en zet zich in voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten. Voor de SGP is solidariteit met het Joodse volk onopgeefbaar. In het verlengde daarvan zetten we ons in voor een veilig bestaan van de staat Israël op het grondgebied dat het volk door God is toegewezen. Die solidariteit hebben we tot uitdrukking gebracht in artikel 29b van ons Program van Beginselen, waarin o.a.. staat: Gods hand leidt het wereldgebeuren, en daarmee ook het ontstaan, voortbestaan en verdwijnen van volken. Israël, als volk van het oude verbond, neemt daarbij een bijzondere plaats in: de Joden zijn de ‘beminden om der vaderen wil’, die door de HEERE hun land toebedeeld kregen, zoals beschreven is in het Oude Testament. De meest wezenlijke belofte van het genadeverbond is, dat Christus de Enige Naam tot zaligheid is voor Jood en heiden. Daarom is er een diepe verbondenheid met het volk Israël, waaruit de Christus is voortgekomen. Dit alles brengt met zich mee dat de Nederlandse regering streeft naar goede diplomatieke betrekkingen met de staat Israël. Mede met het oog op het welzijn van het Joodse volk en veilige en erkende grenzen voor de staat Israël, zet zij zich in voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten.
De Nederlandse ambassade in Tel Aviv moet worden verplaatst naar Israëls hoofdstad: Jeruzalem.”

Tineke Huizinga, ChristenUnie-kamerlid:
“Uit mijn jeugd weet ik niet beter dan dat mijn ouders achter Israël stonden vanuit hun geloof. Bij mij is dat nog steeds zo. Ik heb ook een reis naar Israël gemaakt, die veel indruk op me heeft gemaakt. Vooral Jeruzalem vond ik indrukwekkend. De echte vrede voor Jeruzalem, waarom wij bidden, komt met de Vredvorst, Jezus Christus. Hoe moet je daar politiek woorden aangeven? In onze Midden-Oostenparagraaf staat o.a.:
Israël neemt in het Midden-Oosten een bijzondere positie in. Het is één van de weinige democratieën in de regio en vormt het nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. Joden die elders vervolgd worden, kunnen altijd terecht in Israël.

Sinds de Oslo-akkoorden van 1993 wordt gepoogd een constructieve oplossing te vinden voor het, in de kern religieuze, conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een duurzame vredesregeling kan pas stand houden met veilige en erkende grenzen voor Israël en erkenning van de nationale aspiraties van de Palestijnen. Helaas zijn de vredesonderhandelingen veelvuldig verstoord door Palestijnse zelfmoordaanslagen, gewelddadige acties van Hezbollah en Israëlische vergeldingsacties. Zolang verschillende landen en groeperingen in de regio de staat Israël niet erkennen en het gebruik van geweld niet afwijzen, zal er weinig tot geen vooruitgang geboekt worden in de vredesbesprekingen. In het bijzonder baart de positie van Iran grote zorgen, gelet op de nucleaire aspiraties.

De Nederlandse ambassade dient in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, te worden gevestigd.”

Feike ter Velde