De Koning komt

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 5
De Koning komt

Alleen tegen de wereld

De nieuwe regering van Israël krijgt het niet makkelijk. Eén slag (Gaza-oorlog) is gewonnen, maar de oorlog is nog lang niet voorbij. Bijna de hele wereld is tegen Israël. Op verschillende plaatsen spreken profeten over ‘alle naties’ die Israël bestrijden. De komende maanden zal een ‘David tegen Goliath’-scenario steeds grimmiger worden. In dit beeld staan de schilddrager van Goliath en zijn speer van zo’n 10 kg voor de moslimwereld en de Palestijnse moslimterroristen. De reus Goliath is de hele wereld die achter de schilddrager en zwaaiend met zijn speer dreigend op Israël afkomt.
We laten dit beeld even liggen. President Barack Obama wil de banden met moslimlanden aanhalen. Dat gaat ten koste van Israël. Hij wil het imago van de VS in de wereld en voor het forum van de VN verbeteren. Dat zal ten koste van Israël gaan. Op de verraderlijke EU hoeft Israël niet te rekenen. Het profetisch woord en de houding van diverse Europese regeringen zijn hier duidelijk over. Het zal niet lang meer duren of Gog-Rusland wordt naar de bergen van Israël getrokken (Ez. 38:1-6). Deze moderne David-Goliath situatie loopt alleen goed af voor Israël als het de ‘Filistijn’ tegemoet gaat ‘in de Naam van de HERE der heerscharen, de God van de slagorden van Israël’ (1Sam. 17:45).
Belangrijk, maar weinig bekend, is dat er golven van gebed tijdens de Gaza-oorlog door het volk en het leger van Israël gingen. Gebedsdiensten in tentsynagoges werden druk bezocht. Opvallend waren de wonderen die gesignaleerd zijn. Betrekkelijk weinig van de bijna 10.000 Hamas-raketten troffen doel. Veel Israëli’s vertellen hoe ze als door een wonder op het nippertje gered zijn. Wonderlijk was het hoe soldaten voor veel boobytraps en Hamas-sluipschutters in Gaza zijn bewaard. Maar de oorlog is niet voorbij. De geestelijke machten die achter de strijd om Israël en Jeruzalem staan, weten goed waarom het gaat. De Koning komt! Voor hen is het een islamitische kalief tegen de Koning van Israël. Het is de antichrist of Christus, de Zoon van de levende God. De Verenigde Naties met New Age en Vrijmetselaars regeren de wereld, of ‘uit Sion zal de wet uitgaan’. Wij weten hoe het zal aflopen. De Koning komt. Maar de weg naar die Grote Dag is zwaar.

Het Simson-scenario
Nog een Bijbels beeld. U weet waarschijnlijk dat menselijkerwijs de atoombommen (die Israël officieel niet heeft) de Arabische moslimwereld ervan weerhoudt Israël onder de voet te lopen. Men is (terecht) bang dat Israël dan het Simson-scenario zal toepassen. Simson stond blind en machteloos tussen de pilaren van de Dagontempel in Gaza. Hij wist dat hij, als de Filistijnen klaar waren met hem te bespotten, gedood zou worden. Hij bad om kracht en drukte de pilaren waarop de tempel rustte opzij. Terwijl Simson riep: “Dat ik met de Filistijnen sterve” (Richt. 16:30) stortte de Dagontempel in. Veel Filistijnen kwamen om. Als bijvoorbeeld Ahmadinejad een raket met een kernbom op Israël zou afvuren, zal Israël niet aarzelen om zijn atoomwapens te gebruiken. De wereld is zich dat goed bewust.
Er zijn dan ook verschillende pogingen geweest om het Midden-Oosten atoomwapenvrij te maken. Een volgende actie tegen Israël zal weer in de VN plaatsvinden. Onder het motto “Een veiliger wereld” moeten kernwapens de wereld uit. Vooral in het Midden-Oosten. Allereerst bij Israël. Dus om Israël weerloos te maken tegen de vijanden. Uiteraard zal de VN met andere argumenten komen. Het Westen weet dat Ahmadinejad niet zal aarzelen om terroristen van kofferbommen te voorzien. Een telefoontje of een mail dat er een (zelfmoord)aanslag met een kofferbom op bijvoorbeeld Londen, Amsterdam, New York of Parijs is gepland, zal de betreffende regeringen bevend doen buigen voor islamitische chantage. Chantage waarvan Israël uiteraard de dupe zal zijn.
Angstige scenario’s voor de nabije toekomst. Een ‘tijd van benauwdheid voor Israël’. “Maar daaruit zal het gered worden” (Jer. 30:7). De Here Jezus bemoedigt ook ons met de woorden: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt” (Luc. 21:28). De Koning komt! Al die angstige situaties zijn weeën van het komende Koninkrijk van de Here Jezus. “Bereidt de weg van de Here!” riep Johannes de Doper. En maant Gods Woord nu ook ons. In ons persoonlijk leven, in de gemeente en voor Israël.

Een Joodse koning?
De profeet Zacharia voorzegt dat in de eindtijd het ‘huis van David’ een belangrijke rol zal spelen. Davids nakomelingen, het ‘huis van David’, zijn bekend. De historicus en Bijbelgeleerde David Solomon heeft een paar maanden geleden voor de radio betoogd dat “de huidige situatie in Israël alle nodige ingrediënten bevat om een koning te benoemen.” De interne verdeeldheid, de vijandige machten in en rond Israël en het toenemende antisemitisme roepen om ‘een oprecht politiek, geestelijk en religieus leiderschap.’ “Maar”, waarschuwt Solomon, “we moeten oppassen, want koningen kunnen goed of slecht zijn.” Er zijn aanwijzingen, bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia, dat in de tijd voordat de Messias, de grote Zoon van David, komt, een andere nakomeling van David zal regeren. We zullen u op de hoogte houden. Nu terug naar vandaag.

Machtige wereldbeheersers
Achter al die druk op en spanningen rond Israël spelen geestelijke machten de hoofdrol. Het zijn sterke engelvorsten in de hemelse gewesten die zich in deze tijd roeren. Paulus noemt ze wereldbeheersers. Bijvoorbeeld Allah, de wrede afgod van de islam. Hij is duidelijk uit op de wereldmacht. In de Koran en in de Hadith (de islamitische tradities) wordt dat voor iedere serieuze onderzoeker duidelijk gemaakt. De weg naar dat wereldwijde kalifaat gaat via Jeruzalem en over de vernietiging van Israël.
Dan zijn er geestelijke machten achter de VN. Die werken aan de nieuwe wereldorde met een bijbehorende New Age-achtige wereldreligie. Ook de VN is een anti-Israëlinstituut en ook de weg van de VN gaat via Jeruzalem. In een snel tempo ontwikkelt de EU zich tot een wereldmacht. Het oude Romeinse Rijk herleeft en dus ook de oude doelstellingen ontwaken weer. Dus de wereldheerschappij. Ook Europa trekt naar het Midden-Oosten. Opvallend is dat de EU voorzichtig probeert met de islam samen te leven en te werken.
Vervolgens is daar Rome, het Vaticaan. Rome en de EU gaan een heel eind samen. De ‘vrouw op het scharlakenrode beest’ uit Openbaring 17 zitten aan elkaar vast. Rome weet dat de Verlosser uit Sion zal komen. Dus ook het Vaticaan wil in de Heilige Stad een vaste voet aan de grond hebben. Al bijna 17 eeuwen is het Vaticaan een anti-Joods instituut geweest. Dat zal in de eindtijd angstig duidelijk worden. Dan is er Rusland, de Gog uit Ezechiël 38 en 39. Het Kremlin zoekt een weg naar het Zuiden. Via Israël. Vandaar de bondgenootschappen met Iran, Syrië en straks met Turkije. Ten slotte komen we bij de VS. Lange tijd heeft de VS zich gehouden aan z’n opdracht: Het steunen en beschermen van Israël. Na WOII heeft dat land die taak van Engeland overgenomen. De gevreesde val van Amerika zal een versnelling in profetische gebeurtenissen veroorzaken.

De Koning komt
Al die engelvorsten hebben een aantal dingen gemeen. Ze streven naar de wereldmacht. Ze weten dat de weg naar de wereldmacht via Jeruzalem gaat. Zij zijn bezig met een laatste, wanhopige poging de komende Koning en Zijn Rijk tegen te houden. Die wereldmachten bestrijden ook elkaar. Al eeuwen lang. Het lukt ze maar niet Israël te vernietigen. Dus binnenkort zullen ze proberen samen hun doel te bereiken. Onder de antichrist, de vorst van de duisternis! Die engelvorsten zijn ontzaglijke, sterke machten. Wij en Israël kunnen daar niet tegenop. Maar de Koning van Israël heeft alle macht in de hemel en op aarde. En wij, die in Hem geloven, hebben ‘mede een plaats in de hemelse gewesten in Christus Jezus’ (Ef. 2:6). Vanuit die hoge plaats doen we mee aan die strijd om het Koninkrijk en om Israël en proclameren: Jezus is Overwinnaar!

Jan van Barneveld