‘De Koning komt’ is thema Week van Gebed

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 15
De Evangelische Alliantie (EA) roept christenen in Nederland op om 2007 biddend te beginnen rond het thema van de Week van Gebed: ‘De Koning komt!’ Hiermee geeft zij gehoor aan de oproep van Jezus Christus in Marcus 1:15 “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”

De gebedsweek staat gepland voor 7-13 januari. Naar verwachting zullen honderden kerken, jeugdgroepen en scholen zich deze week bidden richten op Jezus, de Koning en Verlosser. De week wordt afgesloten met de 26e Nationale Gebedsdag, waar christenen in diverse grote steden ontmoeten rond het motto ‘Samen voor de Koning.’