De krant naast de Bijbel

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 13
De krant naast de Bijbel

De Toogdag ligt al weer achter ons. Maar omdat dit nummer ’s maandags na de Toogdag al op de drukpers moest, lukte het dit keer niet al wat foto’s en indrukken weer te geven. Dat hopen we dan te doen in het volgende nummer.

Het was een prachtig thema: "Waar blijft de belofte van Zijn komst?" Het is de vraag van de ‘gelovige’ spotter. Het wereldgebeuren maakt die vraag steeds actueler. De dreiging die in toenemende mate uitgaat van de verspreiding van kernwapens haalt steeds vaker de voorpagina van de krant. Als Noord-Korea doorgaat op de weg van de ontwikkeling van nucleaire wapens en rakettechnologie dan zal het Japan – en dat is voor het eerst na de wereldoorlog in dat land weer bespreekbaar – niet schromen zijn technologische kennis in te zetten voor de productie van de atoombom. Daaruit komen allerlei sombere scenario’s voort. In één van de eerste grotere tv-interviews met wijlen prins Claus sprak deze destijds als zijn grootste zorg uit, dat kernwapens in de handen zouden kunnen komen van terroristische groepen. Iran en Noord-Korea hebben zakelijke banden die het mogelijk maken om de Noord-Koreaanse technologie aan de ayatollah’s door te verkopen. Russische raketspecialisten zijn al in de jaren ’90 – na de val van de Sovjet-Unie en het verval van Rusland – naar het Midden-Oosten afgereisd om daar een nieuwe wetenschappelijke toekomst op te bouwen. Ze kunnen daar veel geld verdienen en de Islamitische wereld voorzien van geavanceerde wapens. Gevreesd wordt dat daar ook atoomdeskundigen bij zijn, hoewel Amerika veel van deze technici heeft ‘opgekocht’ om juist dat risico te vermijden.

Wie de krant leest en bedenkt in welke richting de ontwikkelingen in de wereld vandaag gaan, weet dat de tekenen der tijden zich aan ons voordoen. Er is angst en onzekerheid over de toekomst van onze wereld. De Here Jezus spreekt over "radeloze angst onder de volken" (Lucas 21:25). Voor wie de Bijbel serieus neemt en het profetisch Woord gelooft, zoals het er staat, herkent de dingen die in de wereld gebeuren. Die wuift niet met een zekere arrogantie, zoals helaas zo vaak door gelovigen gebeurt, de waarschuwingen weg, alsof de Here niet duidelijk zou spreken in de alledaagse gebeurtenissen om ons heen. Nee, de bijbelgetrouwe christen zit "niet in die kring der spotters" (Ps. 1:1), als het gaat om de duiding der profetie en "staat niet op de weg der zondaars" als het gaat om het onderzoeken van Gods Woord en het in kaart brengen van wat geschiedt. De ware gelovige – die geen behoefte kent de dingen weg te theologiseren – heeft ontzag voor Gods wet en onderwijzing. Hij mag drinken uit de waterstromen van Gods Geest en uit de waterbronnen van Gods Woord. Hij zal standhouden in de gerichten die komen en eruit bewaard worden. Zij horen niet naar de spotters, die het profetisch Woord in eigen ‘theologische’ opvattingen ten onder houden en het zo het zwijgen willen opleggen. En dat, terwijl de gebeurtenissen in Israël en in de wereld boekdelen spreken. Laten we erop aandringen dat de Bijbel en de actuele profetie ook in de zondagse prediking helemaal open gaat, opdat de Gemeente zich heilige en reinige en, als verwachtende Gemeente, leve uit volheid van de Heilige Geest.

Namens de redactie
ftv