De leugen regeert

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 12
Het is soms angstig om te zien hoe de leugen zich vastzet in de harten en hoofden van onze generatie. De leugen die vooral via de televisie tot ons komt. De oorlog in het Midden-Oosten, waarbij Israël zich moet verdedigen tegen raketterreur van Hezbollah, wordt een aanvalsoorlog op Libanon genoemd. Overal in de wereld worden de brandhaarden gedomineerd door de Islam. Indonesië maakt zelfmoordcommando’s klaar voor aanslagen in Israël. Maar de Islam maakt zichzelf slachtoffer in de media.

Dat op de Balkan, in Bosnië-Herzegovina, Palestijnse terroristen meestreden tegen de Serviërs onder leiding van wijlen Alija Izetbegovic was destijds maar een klein berichtje in de krant. Dat Indonesische moslimterroristen klaar worden gemaakt voor zelfmoordacties in Israël, lijkt weinigen te interesseren. De beelden die mensen in hun hoofd hebben, zijn die van de zielige moslims die het in de wereld zo zwaar hebben. De oorlog in Libanon teneinde de Iraanse rakettenterreur te stoppen, bewerkstelligt dat meer moslims extreem zullen worden, zo vertellen ons de deskundigen, omdat hun “broeders in Libanon worden afgeslacht.” Dat wordt hen door de Islamitische media, zoals het Arabische tv-station El Jazeerah, dagelijks verkondigd. De meest bloedige plaatsjes van uiteengereten lichamen, verbrande babylijkjes en zwaargewonde vrouwen worden de hele dag in herhaling kleurrijk getoond. ‘Dit is wat Israël doet.’ Ondertussen juichen moslims over de hele wereld, omdat raketten uit Libanon in Israël huizen van burgers, treinstations en ziekenhuizen raken en mensen worden gedood en verwond. Voor iedere dode Jood wordt Allah geprezen. Israël treurt over elke dode Libanese burger, omdat dit niet het doel is van de luchtaanvallen. Maar de leugen regeert, waardoor de televisie de ondergang van de wereld wordt.

De Balkanoorlog, waarbij de NAVO de Serviërs bombardeerde, vindt haar oorsprong in de terreur van moslims, met name vanuit het overwegend islamitische Bosnië-Herzegovina. De haat tegen christenen is er jaar-in-jaar-uit ingestampt, met name door de geschriften van de ‘democratisch denkende’ politicus Alija Izetbegovic. De werkelijkheid is echter, dat zijn geschriften haat zaaiden in de harten van moslims, die tot terreur bereid werden gemaakt.
Die terreur leidde uiteindelijk tot de oorlog tussen Serviers en Moslims. Izetbegovic had in 1990 de verkiezingen verloren. Hij bleek onder de moslims minder populair dan zijn tegenspeler, ook moslim, Fikret Abdic. Die zocht juist samenwerking met de Serviërs, teneinde Joegoslavië bij elkaar te houden. Hij werd dus door de moslims gekozen. Izetbegovic niet. Niettemin bleven de media Izetbegovic ‘een gematigde moslimleider’ noemen. Hij publiceerde in 1970 al een fanatiek moslimgeschrift – De Islamitische Declaratie – hetgeen hem toen vijf jaar gevangenisstraf opleverde vanwege het opruiende karakter ervan. In 1990 gaf hij dit geschrift opnieuw uit om zo de harten van de moslims voor zich te winnen. Hij pleitte voor een Bosnische moslimstaat met racistische en fascistische trekken. Niettemin hielden westerse media, de New York Times voorop, hem voor een ‘gematigde moslim’. Dat hij na de oorlog verdacht werd van moord op Serviërs en Joden noemde de krant er maar niet bij. Hij richtte destijds een organisatie in Bosnië op met de naam ‘De jonge Moslims’, naar het voorbeeld van de Moslim Broederschap in Egypte, die met de Nazi’s samenwerkte. In zijn politieke dromen zag hij Bosnië-Herzegovina als springplank om heel Europa te islamiseren.
Enkele citaten uit de geschriften van Izetbegovic laten zien dat hij allesbehalve een gematigde moslim was, zoals de media hem ons destijds presenteerden:

“De kortste definitie van de Islamitische wereldorde verklaart de Islam als een eenheid van geloof, opvoeding en kracht, geestelijke gemeenschap binnen een staat, macht. Zij wordt gekenmerkt door de Islamitische maatschappij en de Islamitische autoriteit.
Een Islamitische maatschappij zonder Islamitische kracht is niet compleet en blijft zwak. Islamitische macht zonder een Islamitische samenleving blijft een utopie.”
“Een moslim leeft niet slechts als individu. Hij schept een gemeenschap om zich heen. De geschiedenis toont dat geen Islamitische beweging niet tegelijkertijd ook een politieke beweging is geweest. De Islam is een geloof, een filosofie die morele codes kent en een wereldorde schept.”
“Er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. De Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied.”

Dit zijn de dingen die de politieke Islam ook in ons land en in heel de Westerse wereld uitdraagt. Zij kent fascistische trekken, die in onze media niet worden onderkend of niet durven te worden benoemd. Daarmee kunnen deze lui onder ons hun gang gaan.
Over de Bosnische moslims zei nazi-leider Himmler in 1943: “Moslims beantwoorden de oproep van moslimleiders en kiezen onze zijde vanwege hun haat jegens onze gemeenschappelijke Joods-Engels-Bolsjewiekse vijanden en vanwege hun geloof in en respect voor onze Führer."

Onlangs stond VN-secretaris Kofi Annan hand in hand met Hezbollah-leider Nazrallah, die dagelijks de meest grove oorlogstaal uit op de Libanese televisie. Er is toch weinig veranderd. In een recente demonstratie in Amsterdam liep kamerlid Harry van Bommel (SP) mee met fascistische moslims die riepen om de vernietiging van Israël.
Soms horen we waarheid uit onverwachte hoek. De Arabisch-Amerikaanse psychiater dr. Wafa Sultan, zei in een interview, uitgezonden door de Arabische tv-zender Al Jazeerah, op 21 februari j.l. o.a. het volgende tegen haar Arabische interviewer, Dr. Ibrahim Al-Khouli:

“De moslims begonnen te praten over de botsing van culturen. De profeet van de islam zei al in de 7e eeuw: “Ik kreeg de opdracht te strijden tegen de volkeren, totdat zij in Allah en zijn boodschapper geloven. Moslims verdelen de mensheid in moslims en niet-moslims. Zij begonnen deze oorlog. Teneinde deze oorlog te beeindigen moeten zij hun eigen boeken onderzoeken, die vol staan met oorlogstaal tegen de ongelovigen. Joden en christenen worden in hun boeken gediscrimineerd en weggezet met aanduidingen die zij nooit voor zichzelf hebben gekozen, die de toorn van Allah over zich hebben afgeroepen. De Joods-christelijke wereld is vol van wetenschappelijke boeken. Wat geeft u het recht om joden en christenen ‘mensen van het boek’ te noemen. Zij zijn mensen van vele boeken. Wat geeft u het recht om ze de toorn van Allah toe te dichten en het te noemen “zij die verloren gaan” en ze te vergelijken met apen en varkens. En dan hier te komen in het Westen met woorden als “onze religie weerhoudt ons om mensen met een ander geloof te beledigen”? U kunt, wat mij betreft, geloven in stenen, zolang u die maar niet naar anderen gooit. U bent vrij wie of wat dan ook te aanbidden, maar val andere mensen niet lastig met uw geloof.

De Joden komen uit de grote tragedie van de holocaust en zij dwongen de wereld respect af met hun wetenschap en kennis en niet met terreur. Met hun werk en deskundigheid, niet met geschreeuw. De mensheid heeft de meeste ontdekkingen en wetenschappelijke kennis te danken aan de Joodse wetenschappers van de 19e en de 20e eeuw. Vijftien miljoen mensen, verstrooid over de hele wereld, hebben hun rechten verworven door kennis, wetenschap en hard werken. We hebben nog nooit een Jood gezien die zichzelf opblies in een Duits restaurant. Nooit een Jood die ook maar één kerk heeft verwoest of beschadigd. Nooit een joods protest door anderen de dood in te jagen. Alleen moslims verdedigen hun geloof door kerken in de brand te steken, aanslagen te plegen, mensen te vermoorden, ambassades op te blazen. Moslims moeten zich af gaan vragen wat zij doen voor de mensheid, voordat zij de mensheid vragen respect voor hen te hebben.”


Deze moedige woorden van een Arabische vrouw dwingen respect af. Maar niet bij de interviewer van Al-Jazeerah. Hij voegde haar toe dat ze Allah, zijn profeet en de koran beledigde. En zo liggen de dingen. Wanneer zullen we deze woorden horen van onze politieke en geestelijke leiders? Hoe lang zullen we moeten leven onder de dictatuur van de leugen, waarbij in onze samenleving de Joods-christelijke wortels worden ontkend en verwoest en men liever terugkeert tot het rauwe heidendom als hoogste vorm van leven in de vrijheid.

Israël strijdt vandaag om het pure overleven. De Islam rukt op aan alle fronten met dood en verderf en de feiten worden steeds weer verdraaid. Dat gebeurde in de Balkanoorlog ten koste van de Serviërs en hun cultuur, dat gebeurt al jaren in het Midden-Oosten en dat gebeurt overal in Europa, zolang de leugen regeert.

Feike ter Velde