De liefde bedekt alles!

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 5
Als er één ding is waarin Noach uitblinkt dan is het wel zijn langdurige gehoorzaamheid. Hij was langer gehoorzaam dan dat wij op aarde leven. Jammer toch, dat éne moment van onbedachtzaamheid. Zijn zoon Cham vond hem dronken en naakt in zijn tent (Gen. 9:22).

Wat een les ligt hierin voor ons om na verloop van tijd niet te verslappen. In Brazilië hadden wij een paard en wagen. Als ik met mijn broers en zussen naar school reed, moest ik op sommige momenten de riemen weer aantrekken. Zo gaat dat ook in ons geestelijk leven. Het is belangrijk en moedig om Gods Geest te vragen ons hart te doorlichten (Psalm 139:23,24).

De gevolgen van Noachs dronkenschap waren verschrikkelijk. Cham, genoot van zijn vaders toestand. Later toen Noach hiervan hoorde, sprak hij een vloek over hem uit. De Here wist dat één van de zonen van Cham, Kanaan, in datzelfde spoor, zijn vader zou volgen. De vervulling hiervan vinden we in Jozua 9:23. Het vers in Genesis 9:25 is door de eeuwen heen ernstig misbruikt. Zo werd, bijvoorbeeld, onder de schijn van deze tekst, de slavernij goed gepraat en de Indianen verdreven.

Wat is het belangrijk om het Woord van God correct toe te passen. Laten we daarbij het voorbeeld van de zonen van Noach, Sem en Jafeth navolgen. Ze deden wat liefde altijd doet, “bedekken”, zoals beschreven wordt in Genesis 9:23, 1 Corinthe 13 en 1 Petrus 4:8, want dáár alleen rust Gods zegen op!

Johan!