De nieuwe wereld orde (7)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
5 De neutralen
Scheba en Dedan (Ez. 38:13) Wie?

Scheba en Dedan identificeerde ik met de landen Egypte en Saoedi-Arabië. De profeet Ezechiël beschrijft ze als neutraal ten tijde van Gogs aanval tegen Israël. Zestien jaar na het verschijnen van 'De nieuwe orde in opkomst' zien we dat deze twee landen een neutrale houding aannemen en een Westerse koers varen. Tijdens de Golfoorlog, alweer tien jaar geleden, waren zij de steunpilaren in de geallieerde-Arabische coalitie tegen Saddam Hoessein van Irak. Heel opmerkelijk dat deze profetische alliantie zich nu reeds laat zien.

6 Een verenigd West-Europa in het OT!
Op dezelfde lijn waar de profeet Scheba en Dedan vermeldt als neutraal en vragen stellend aan Gog in verband met diens plotse offensief, worden 'de handelaars en al de machtigen van Tarsis' genoemd. Tarsis, waarvan de naam heden niet meer op landkaarten te vinden is, heb ik in Europa geplaatst, westelijk van de lijn Rijn-Donau, de grens van het Oud Romeinse Rijk. Oorspronkelijk was het de naam van een stad, maar later krijgt het in de Bijbel de betekenis van het uiterste westen. De profeet Ezechiël beschrijft dit Tarsis als een verzameling van handelaarsnaties
en machtigen. West-Europa voldoet heden volledig aan deze beschrijving. Het blijft mijn mening, dat na de verwijdering van Gog als machtsfactor in de wereld, als gevolg van zijn debacle op de bergen Israëls, daarna in het Westen de 10-statenbond van de profeet Daniël tevoorschijn zal komen.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.