De nieuwe wereldorde (10)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 4
Opmerkelijk is ook dat de Oost West Romeinse grens door het voormalige Joegoslavië liep. Zelfs nauwkeurig op de huidige scheidingslijn tussen Servië met Bosnië en Kroatië. Profetie vervult zich steeds letterlijk!

De volksverhuizingen en de val van het Romeinse Rijk.
" ...en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen waartoe vast besloten is." Daniël 9:26

Ik meen dat de EG de voorloper is waar straks een aantal leiders, of één leider uit naar voren zal komen, die een 'huwelijk' zullen/zal sluiten met het Oost-Romeinse Rijk oftewel Israël, Egypte en andere Arabisch landen.

Het feit dat de EG nu 15 landen-leden telt, is dus geen probleem. De landen rond de Middellandse Zee zullen echter het nieuwe machtscentrum vormen op deze planeet, van waaruit de antichrist de wereld zal beheersen. Openbaring 13:4b..."en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? ...vers 7b: en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en volk. En allen, die op aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het LAM, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld."

8 De antichrist komt
Zijn nationaliteit?
Dat deze sinistere figuur uit het Oost-Romeinse Rijk voortkomt houd ik nog altijd staande. Alhoewel de wereldmacht heden in het Westen ligt leert het bijbelse patroon dat in het gebied van het Oost Romeinse Rijk uiteindelijk de macht zal komen te liggen. Assyrië zal het land van zijn herkomst zijn! De antichrist, een Nieuwtestamentische benaming, is bij de profeet Daniël, de koning van het Noorden. Historisch gezien waren de koningen van het Noorden bij Daniël hoofdstuk 11, de heersers van het Grieks-Syrische Rijk. Vanaf vers 36 en verder hoofdstuk 12 van de profeet' zitten we duidelijk in de eindtijd en klaarblijkelijk is er dus opnieuw een koning van het Noorden in de apocalyptische tijd. Deze leider sluit eerst een verbond met Israël en brengt aanvankelijk vrede in het Midden-Oosten

Drie leiders ten val! Wie? Door het herkennen van de antichrist als de koning van het Noorden van de profeet Daniël, is het duiden van de drie leiders die ten val gebracht zullen worden, eenvoudiger. De profeet Daniël leert dat vanuit het gebied van het Oude Grieks-Syrische Rijk een hoorn, een leider, zal opstaan die 'groot' zal worden tegen het Zuiden, tegen het Oosten en tegen het Sieraad. Vanuit Assur/Irak gezien is het Zuiden Egypte, het Oosten is Perzië en het Sieraad is Israël. De leiders van deze drie landen worden ten val gebracht en hun gebied het kernland van het rijk van het beest. Deze landen hebben momenteel de belangrijkste olievoorraden in de wereld. De bezetting van Koeweit door Irak, elf jaar geleden, ontketende een wereldmobilisatie van de VN. De drijfveer was de controle over de aardolie.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.