De nieuwe wereldorde (12)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 8
Als Israël morgen Irak uit haar isolement zou halen, zou dat wel 't wereldnieuws van de dag maken. Op plotselinge wijze zou 'n huwelijk tussen Bagdad. Caïro t Jeruzalem wel eens realiteit innen worden.
Magog, met Perzië als bondgenoot, (misschien zelfs met een VN mandaat), zou dan plotseling (als een opkomend onweer) haar legers door Iran (=Perzië), naar Israël ten oprukken. Magog (=Rusland) za1 echter, zoals de profetie luidt, op de bergen Israëls ten onder gaan.

Na de verwijdering van Rusland als machtsfactor, komt naar mijn mening, het Romeinse Rijk te voorschijn door een 'huwelijk' tussen vijf leiders uit het westelijk en het oostelijk gebied van het Romeinse Rijk. Deze nieuwe macht zal voor een korte tijd de ganse wereld beheersen. Deze tien leiders zullen hun macht geven aan één, de antichrist, die zal heersen vanuit het gebied van het Oost-Romeinse Rijk.

9. Openbaring 17 - Het beest
Het beest dat Johannes in de Apocalyps beschrijft is identiek met het monster van Daniël hoofdstuk 7. bij Daniël het laatste van de vier Beestrijken dat de gehele aarde zal overheersen. Van wat ik in dit hoofdstuk in "De Nieuwe Orde in opkomst" neerschreef blijft alles overeind behalve de veldtocht die nooit plaatsvond??!!

Naar het profetische Woord verwacht ik een nieuwe Nebukadnezar die in de eindtijd het Midden-Oosten, Egypte incluis onder zijn heerschappij brengt. De profeet Jeremia die ik citeerde voorspelde de verovering van Egypte door Nebukadnezar. In 'De Nieuwe Orde in opkomst' schreef ik dat deze veldtocht in de oudheid nooit had plaatsgevonden, maar dat dit schriftgedeelte zijn vervulling zou krijgen in de toekomst. Inmiddels heb ik mij de laatste jaren toegelegd op de geschiedenis van de oudheid en weet ik dat de historische Nebukadnezar wel degelijk Egypte is binnengevallen. In 'Kronos ' mijn laatste uitgave, geef ik jaartallen en details. Dit neemt nochtans niet weg dat de toekomstige koning van het noorden van Daniël, hoofdstuk 11 wel degelijk in de laatste slag Egypte zal binnenrukken. Dat ik in 1985 stelde dat deze veldtocht nooit had plaatsgevonden was omdat ik mij liet leiden door de gangbare conventionele geschiedschrijving.

In geen enkel historisch werk of atlas zult u kunnen vaststellen dat Nebukadnezar Egypte binnenrukte. Dit komt omdat alleen de Bijbel en de werken van Flavius Josephus over deze invasie spreken. Twee bronnen die voor vele historici als onbetrouwbaar gelden tenzij ze door andere bronnen worden bevestigd. Dat tot op heden de archieven van deze monarch door de archeologen niet gevonden werden wordt meestal verzwegen. Het zijn dan alleen de Bijbel en Josephus die ons iets kunnen leren over de veldtochten van Nebukadnezar.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.