De nieuwe wereldorde (14)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 11
Ik vermoed dat de grootste aanval op het christendom in de nabije toekomst ligt. Het zal het ontkrachten zijn van de Blijde Boodschap van de opstanding van de Zoon van God. Wetenschappers zullen naar mijn mening zijn graf e voorschijn brengen. De leugenachtige boodschap zal zijn: hier ligt de zoon van de timmerman van Nazareth. Men zal onderzoek doen op de botten van deze Palestijnse man, hem als Jezus identificeren en hem dood verklaren. Het evangelie was en is een leugen. Geen opstanding. geen hoop. Alleen dit leven hebben we, laten wij dus eten en drinken en morgen de vloed.

11 De zevende bazuin! De laatste?
In dit hoofdstuk nam ik stelling in de discussie onder christenen omtrent het tijdstip van de zogenaamde 'opname' of 'wegrukking' van de gelovigen waarover vooral Paulus schrijft. Ik verdedigde de pre-trib visie: de opname voorafgaande aan de grote verdrukking of zegelgerichten. Vandaag zou ik zo'n hoofdstuk niet meer schrijven. Verdrukking, in vele vormen, is iets dat alle mensen van alle tijden meemaken. Als men bijvoorbeeld de publicaties van 'Open Doors' leest, weet men dat de Gemeente verdrukt wordt. En vanuit onze vaderlandse geschiedenis weten we dat verdrukking ook in onze gewesten een bittere realiteit geweest is. Heden vanuit het veilige westen, in de voorspoedige Lage Landen bij de Zee, discuteren over opname -voor, tijdens, of aan het einde van de grote verdrukking moet absurd klinken in de oren van mensen in andere landen die vanwege hun geloof in Jezus door moeilijke tijden gaan en zelfs het leven hierbij verliezen. Eén ding weet ik, en dat is dat de Heer Jezus kracht en troost geeft aan ieder die er om roept om elke situatie door te komen. Een troost en bemoediging bij het bestuderen van het boek Openbaring vind ik de hoofdstukken 4 en 5 waar de hemel beschreven wordt met alle aandacht voor het Lam van God. De Heer Jezus staat hier centraal 'en ontvangt de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof'. Heel de schepping geeft Hem eer en heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. De hoofdstukken 4 en 5 met dit hemels tafereel zitten tussen de brieven aan de zeven gemeenten in Asia en de zegelgerichten van hoofdstuk 6. De Gemeente heeft dus, naar mijn mening, reeds deel gekregen aan de eerste opstanding en is met haar Heiland in de hemel. De eerste opstanding, waarvan Jezus de Eersteling is, vervolgens de mensen die in Mattheus beschreven worden, wat reeds een eerste opname veronderstelt. Daarna de oogst met de ECCLESIA, de uitgeroepenen, bij de komst van Jezus in de lucht. Daarna is er nog een 'nalezing' van gelovigen die tijdens de Grote Verdrukking het leven lieten. Ook, de twee getuigen van Openbaring 11 behoren tot de eerste opstanding. Duidelijk leert de Bijbel, naar mijn mening, 'een eerste opstanding' in etappes.

1 Thessalonicenzen 4:13-18
II Corinthiërs 1:3-6
Openbaring 5:12
I Corinthiërs 15:20-23
Mattheus 27:52-53

Robert de Telder