De nieuwe wereldorde (15)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
12 TERUG NAAR DE VOLKEREN…

1977 - Israël in "vrede" met Egypte

Dit hoofdstuk houdt nog steeds stand. Ik verwachtte dat de vrede met Egypte zou standhouden; in 1985 was de vrede tussen Israël en Egypte nog jong. Ik week af van wat Hall Lindsey omtrent Egypte leerde en de verwachting was dat Egypte bij de eerst volgende gelegenheid de wapens terug zou opnemen. Dit is niet gebeurd. In hetzelfde hoofdstuk voorspelde ik een snelweg van Egypte naar Assur doorheen Israël en dit op basis van Jesaja, hoofdstuk 19. Mijn verwachting was en is dat de pseudo-Messias die zich straks zal aandienen veel van de profetieën, omtrent de komst van de Messias, zal trachten te vervullen. Het brengen van vrede zal zijn meesterwerk worden. Als het tweede zegel van Openbaring 6 verbroken wordt dan lezen we in dit schriftgedeelte over een rossig paard dat oorlog brengt 'en de vrede van de aarde wegneemt'.

13 ISRAEL IN DE GROTE VERDRUKKING

Het overblijfsel naar de woestijn

Met hoofdstuk 13 komen we bij de kern van heel de zaak; het Joodse volk, Israël, Gods oogappel. Zij hebben ons het Woord van God gegeven. Hun geschiedenis en toekomst zijn dan ook heel bijzonder. Het is een verhaal van een reis met vallen en opstaan. De huidige staat Israël is niet het eindstation. Er komt nog een moeilijke tijd vooraleer het Messiaanse Rijk van bovenuit zal doorbreken. Doorheen de tijd van hun diaspora is er altijd een gelovig 'overblijfsel' geweest; mensen die vasthielden aan
Gods belofte van herstel. Door de kracht van de komende Messias zeiden zij: 'volgend jaar in Jeruzalem'. Op eigen kracht, zou ik durven stellen, heeft men veel in het land Israël tot stand gebracht. Nochtans leert de Bijbel dat deze staat in de grote verdrukking ten onder zal gaan waarbij de HERE God zijn volk naar een woestijn zal leiden. Een derde ballingschap dus, met dit verschil dat ze niet wereldwijd, maar dicht bij huis zal zijn.

Israël ter bekering in de ballingschap!

De profeet Hosea leert bij uitstek dat het in deze woestijn van de laatste ballingschap zal zijn dat Israël in het hart door de HERE God aangeraakt zal worden. Het herstel zal daarop blijvend zijn. De voorspellingen van Mozes over hun onheil zullen dan voor altijd tot het verleden behoren.

Mattheus 24:15,
Openbaring 12:6,
Hosea 2:13,
Daniël 11:41,
Zacharia 14:1 &
Psalm 44:10-17
Deuteronomium 28:15,37,65

Robert de Telder