De Nieuwe wereldorde (20)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 18
Het is een gevreesde naam, die heden te pas en te onpas gebruikt wordt. 'Harmageddon' en de 'vier ruiters van de Apocalyps' zijn in de huidige wereld welbekende begrippen, die de mensen terecht met angst vervullen. Het uitspreken van deze benaming roept telkens het beeld op van een onafwendbare ramp, die de aarde eens zal treffen.
De door Daniël in zijn boek beschreven wereldoorlog, die in het Midden-Oosten zijn beslag krijgt, gaat vooraf aan het door God op te richten koninkrijk. Eens te meer wordt deze profetie bevestigd door de loop der hedendaagse wereldgeschiedenis en de actualiteit. Toevallig (?) bezit het Midden-Oosten zeer belangrijke oliereserves en diegene, die het Midden-Oosten beheerst, zal onafwendbaar een monopoliepositie in de wereld innemen.

De hiervoor reeds genoemde 'antichrist' zal vanuit Jeruzalem en Babylon heersen over dit hele gebied en daarop zijn wereldheerschappij vestigen, wat dan uitmondt in de slachting van Harmageddon. De legers van alle volkeren zullen, zoals de Bijbel het uitdrukt, naar Israël 'getrokken' worden om daar geoordeeld te worden. De profeet Jesaja voorspelt, dat de Here in het gebied tussen Eufraat en Nijl de aren zal dorsen! De geruchten die de koning van het Noorden verontrusten, zou de terugkeer van de tien verloren stammen van Israël kunnen zijn. Wanneer we een vergelijking maken tussen het bijbelboek Daniël en het bijbelboek Openbaring aan Johannes, dan valt het ons op, dat de hele wereld in dit conflict betrokken wordt. Johannes vernoemt in zijn boek de 'koningen die van de opgang der zon komen'. Daniël verwijst naar de geruchten uit het Oosten(!), die de koning van het Noorden (de antichrist) verontrusten. Bij Johannes vinden we dan weer de profetie dat de Eufraat zal opdrogen, om zo de weg voor een leger van 200.000.000 soldaten te banen! De aantocht van deze legers van de koningen van de opgang der zon zal aan een derde van de wereldbevolking het leven kosten.

Als de strijd ten slotte zijn hoogtepunt bereikt, komt de MESSIAS vanuit de hemel naar Jeruzalem.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.