De Profetie uit het Evangelie van Johannes (3)

Dato Steenhuis • 80 - 2004/05 • Uitgave: 19
De Profetie uit het Evangelie van Johannes (3)

De wedergeboorte van Israël


De meest bekende bijbeltekst is Johannes 3 vers 16. Heel bekende predikers hebben, soms vele malen achtereen, over deze tekst gesproken en er zijn ontelbare mensen tot bekering gekomen door deze tekst. Ook ik heb persoonlijk gezien wat de kracht van deze tekst is.
Het is fantastisch als je kunt zeggen dat je eeuwig leven hebt en vergeving van zonden, door het geloof in de Zoon. Gods liefde voor de wereld is onvergelijkelijk.
Dat Nicodemus in de nachtelijke uren bij onze Heer komt, is te begrijpen. Als je niet openlijk durft, is het beter om in het geheim te gaan. Een nog groter wonder is mogelijk het feit, dat de Heer er was voor hem in diezelfde nachturen.

Nicodemus eert de Heer Jezus door te belijden dat Hij de leraar is, van God gekomen en de Heer eert Nicodemus door te zeggen dat hij de leraar van Israël is.
In Joël 2:23 staat dat Jahweh de leraar ter gerechtigheid zal gaan geven en dat het herstel van Israël zal komen met vroege en late regen en overvloedige zegen. We nemen deze tekst uit de NBG-vertaling. Niet alle vertalingen hebben de uitdrukking ‘de leraar ter gerechtigheid’ In een vergelijking van de tekst komt in elk geval naar voren dat naast de vroege en late regen, er nog een regen van gerechtigheid zal zijn. Die zegenstroom is verbonden met onze Heer.
Het is heel bijzonder dat Nicodemus dit kennelijk weet en de Heer Jezus eert door Hem te zien als de leraar ter gerechtigheid.
De Heer zegt dat er wedergeboorte moet komen wil iemand het koninkrijk van God zien of ingaan. Op de vraag van de bijbelleraar of je dan nog een keer in de baarmoeder moet gaan, antwoordt de Heer dat die weg geen verandering brengt. Alleen als je helemaal op een nieuwe wijze geboren wordt, is er verandering.
Het voorbeeld van Mozes en de koperen slang is duidelijk. Destijds was er maar een oplossing voor het probleem van de slangenbeet: de koperen slang op een banier. De HERE is BANIER; JAHWEHNISSI zegt Exodus 17.
Een mooie ontmoeting in de nachtelijke uren voordat het dag werd.
Dat wedergeboorte ook te maken heeft met de toekomst van Israël blijkt heel duidelijk uit Ezechiël 36 en 37. Aanvankelijk dorre doodsbeenderen; later bijeen gekomen, spieren en huid er over heen en nog weer later geest er in. Nicodemus wist hiervan en krijgt dan ook het verwijt dat hij dit had kunnen bedenken.
Als de Heer terugkomt (en wij met Hem) zal Hij daar ook staan als ‘de Leraar ter gerechtigheid’ (zie Joël 2:23).
Alles wat dan begrip wil hebben van de toekomstige dingen, gaat vragen stellen. Mooi als je Iemand hebt aan wie je iets kunt vragen. Het is nog donker als de vraag gesteld wordt, maar de dag komt er aan en je moet toch weten hoe je die dag in gaat?
Israël zal een wedergeboorte meemaken, nadat ze tot dorre doodsbeenderen zijn verworden. De slangen hebben gebeten. De satan heeft vernield. Maar Gods oplossing is de banier, is het kruis van Golgotha waar de liefde van God op een niet te omschrijven manier tot uiting is gekomen. In de toekomst zal Israël zien op Hem die doorstoken werd. Hij, onze Heer, zal daar staan als een banier, waarnaar je moet kijken. Wat een eer voor de Heer Jezus als de schriftgeleerde van Israël vragen gaat stellen en dan ook nog gelooft dat de antwoorden waar zijn. Ook daarin blijkt Johannes drie een bijzonder hoofdstuk.
Wat mooi dat u en ik daarvan nu al kunnen genieten en getuigen; we zijn echt heel duidelijk bevoorrechte mensen.
In ditzelfde hoofdstuk spreekt Johannes de Doper over zijn eigen taak. Hij moet minder worden en de Heer moet omhoog gestoken worden. Als de Heer terugkomt zal er een Voorbode zijn, een Elia die komen zou. Waaraan herken je de Heer in die tijd? Die de bruid heeft, is de Bruidegom. Kennelijk is het vergezeld worden van de bruid in die tijd een duidelijk herkenningsteken voor de Bruidegom.
We stelden al, dat wij met Hem zullen komen als de Heer op de Olijfberg terug komt, om de draad met Israël weer op te pakken. Ziet u uzelf al komen met de Heer op dat moment?
Die de bruid heeft, is de Bruidegom. Hoe die bruid er uit ziet vindt u b.v. in Openbaring 21. Genoeg om over na te denken en om er van te genieten. De profetie uit het evangelie van Johannes.

Dato Steenhuis