De religie in opmars!

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
De emerituspredikant (PKN) Dr. B. Wentsel geeft toe dat hij als theoloog de islam “volstrekt heeft onderschat.” Hij dacht dat het een dode religie was, zegt hij in een radioprogramma. Daarna is hij de Koran gaan bestuderen en raakte hij in gesprek met moslims.

Hij ziet als voornaamste taak van de kerk in de 21e eeuw om het Evangelie aan moslims bekend te maken. Dat is mooi. Zo’n geluid zou je wat vaker en duidelijker uit de leiding van de PKN willen horen.
Hoeveel dominees verklaren Allah, de god van de islam, niet dezelfde als JAHWEH van de Bijbel.

Er klinken al termen als “de oecumene van Abraham,” omdat joden, christenen en islamieten allemaal teruggaan op Abraham. We moeten vrezen dat in die oecumene de religie van de antichrist wortelt.
In het verleden heeft de islam nooit de dialoog gezocht met het christendom, maar dat uitgeroeid. Het zwaard van Mohammed heeft vanaf de zevende eeuw de verzwakte kerk van Noord-Afrika weggevaagd en trok door, de Middellandse zee over, Spanje in en toen Frankrijk tot bijna Parijs. In het Oosten stonden de islamitische horden bijna bij Wenen. Dat heeft veel strijd gekost. Nu gaat het anders. Het zal gaan van binnenuit. Er ligt een plan, een strategie die perfect werkt. De premier van Turkije, Erdokan, zei eens: “De baarmoeder is grootste wapen in de verspreiding van de islam in Europa.” De slagkracht van de kerk in Europa is bijna geheel verdwenen door de uitholling van de Bijbel en van het geloof. Zij valt ten prooi aan de ‘theologie’ die in alle godsdiensten hetzelfde ziet, maar zich uiten in andere bewoordingen.

Ook ‘Evangelischen’ komen steeds meer in dat spoor terecht. De evangelische docent aan de theologieopleiding aan de VU, dr. Arie Zwiep, noemt gelovigen die bijv. de opname van Gemeente in de brieven van Paulus letterlijk nemen “naïeve lezers.” De theologische wetenschappers van vandaag weten het beter dan Paulus en Johannes. De oordelen van God in de Grote Verdrukking, zoals beschreven in Openbaring, waren bedoeld als vertroosting van de christenen van toen, weet Dr. Henk Bakker, maar niet als profetie over de eindtijd. En zo wordt de Bijbel op academische wijze uitgehold.
Wie dit niet onderschrijft is anti-intellectualistisch, beweert men, om zo de ‘tegenstanders’ uit te schakelen.

Goede theologie – en die is nodig(!) –staat echter onder het gezag van de Bijbel. De Bijbel bepaalt ons geloof, de theologie helpt dat geloof te versterken. Blijft dat uit dan zullen dra de kerken bevolkt worden door de religieuzen van de eindtijd, die het Beest gaan aanbidden (Opb. 13:8).

Feike ter Velde