De Samenzwering

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 5
De Samenzwering

Jarenlang circuleren er allerlei geschriften over het thema: samenzwering. Er zou een internationale samenzwering zijn van allerlei groepen en personen, die streven naar wereldheerschappij en die in feite al in handen hebben. Opgepast!


De post brengt zo ongeveer wekelijks weer nieuwe geschriften over het thema ‘samenzwering’. In Nederland verschijnen ook steeds nieuwe geschriften en obscure blaadjes, die allerlei griezelige samenzweringen schilderen, die onze vrijheid en ons leven bedreigen. Maar de bronnen zijn vooral Amerikaans. Van groeperingen daar, die vooral gericht zijn tegen de centrale overheid, ultra-rechts, soms compleet uitgerust met knokploegen en militaire trainingen in ver afgelegen kampen. Opvallend is dat dit soort schrijverij bijna allemaal ook anti-joods, antizionistisch en antisemitisch is en meestal uit ‘christelijke’ bron komt.

Men gaat vaak uit van bijbelse vertrekpunten, vooral ook de verwachting van de komende antichrist. Het verhaal wordt opgebouwd aan de hand van personen en organisaties die elkaar in het geheim zouden ontmoeten, om hun boosaardige plannen – de wereldheerschappij – te beramen. Zoekt men echter naar wat meer journalistieke onderbouwing van de beweringen, dan loopt men spoedig vast. Het is er gewoonweg niet. In die geschriften, waarvan er ook regelmatig uit Zuid-Afrika komen, worden mensen als George W. Bush genoemd, belangrijke figuren in de samenleving en tal van invloedrijke Amerikaanse senatoren. Maar ook geestelijke ‘leiders’ als de Paus van Rome, Dr. Billy Graham of de Amerikaanse tv-dominee Pat Robertson. Dan rijzen de haren je wel eens te berge. Er worden foto’s of video’s bij getoond, die moeten bewijzen hoe duidelijk de samenzwering blijkt. De Amerikaanse president, George W. Bush, op de foto met een complete stralenkrans om zijn hoofd, tijdens een toespraak, als zou hij een heilige zijn. Wie de foto goed bekijkt ziet echter dat de fotograaf een positie koos waarbij een lamp aan het plafond precies achter het hoofd van Bush hangt, waardoor het lijkt alsof er krans van licht om zijn hoofd is.

Een andere foto toont Amerikaanse politici, waaronder de president, staande met hun rechterhand op hun borst. Dat zou het geheime teken zijn: ‘Zie je het wel, ik ben een van jullie; ik hoor er ook bij’. Als men een Amerikaan vraagt wat dit betekent, je rechterhand op je borst, dan vertelt hij dat heel veel Amerikanen dat doen als het Amerikaanse volkslied wordt gespeeld of gezongen. Ondertussen wordt het in dit soort blaadjes, video’s en dvd’s voorgespiegeld, als zou het gaan om een geheime boodschap van een wereldbedreigend complot.

Dit vermeende complot omvat ook personen en organisaties in Nederland, waaronder koningin Beatrix en de Bilderberg-conferentie. Deze internationale conferentie is altijd besloten en alleen toegankelijk voor genodigden. We vinden er de rijkste mensen, de belangrijkste politici en leiders uit de industriële wereld. De conferentie is niet open voor de journalistiek. Wellicht daarom is het, dat er een waas van geheimzinnigheid omheen hangt, die tot speculatie en fantastische verhalen leidt.
Een belangrijk punt in de wereldwijde samenzweringstheorie is het lidmaatschap van George W. Bush, van een geheime organisatie met de naam ‘Skull en Bones’. Dat begon ooit met een groep afgestudeerde studenten van de Yale universiteit in Amerika. Ze hebben een geheim inwijdingsritueel en hebben beloofd er nooit iets over te zeggen. Ook de democraat John Kerry – de tegenstander van Bush tijdens de laatste presidentsverkiezingen – is er lid van. Er mogen maar 15 personen per jaar bijkomen, zodat het steeds een klein, maar uiterst geheimzinnig clubje blijft. Oorzaak van veel indianenverhalen die echter pure fantasie zijn. Mensen willen nog steeds griezelen. Boeken en brochures erover doen het daarom goed, vooral in Amerika, want het geeft voeding aan het gevoel van wantrouwen tegen de overheid en tegen de president van het land, ook als die John Kerry geheten zou hebben. Schrijvers van dit soort boeken verdienen in een groot taalgebied als Amerika, enorme sommen geld van een goed gelovige massa, die wil griezelen.
Vaak worden deze geheimzinnige organisaties benoemd onder een gemeenschappelijk internationale naam: de (geheime orde der) Illuminati. Men beweert dat de grondleggers van deze geheime orde aan het begin ervan in 1776, hun ziel aan de duivel zouden hebben verkocht. Oprichter van de Illuminatie was professor Adam Weishaupt uit Beieren. Hij was opgeleid bij de Jezuïeten, maar bestreed hun ‘kwezelarijen’. Hij trad korte tijd na de oprichting van de Illuminati toe tot de Orde der Vrijmetselaars. Omdat de geestelijkheid niet kon zorgen voor meer ‘normen en waarden’ in de samenleving van toen, vonden zijn ideeën ingang: een samenleving scheppen van deugdzame mensen. Het christendom had geleid tot een immorele maatschappij in zijn ogen. Er moest ‘een nieuwe wereldorde’ komen. De nieuwe wereldorde zou een wereld zonder oorlog moeten brengen.
In dit kader zijn allerlei gebeurtenissen niet moeilijk in te passen. Zo verklaren sommigen dat de Franse Revolutie met haar goddeloze grondtrekken de verwezenlijking was van wat de Illuminatie beoogden: een maatschappij zonder God. Eén wereld onder centraal gezag. Het ontketenen van oorlog en chaos is in die visie noodzakelijk, want daaruit zal dan ‘de nieuwe wereldorde’ als vanzelf ontspringen. Deze Illuminati beheersen de bankwereld en de beurzen, maar ook de media en de grote internationale concerns, althans in de visie van mensen die deze complottheorie aanhangen.
Deze complottheorie is gebouwd op drijfzand. Het tracht allerlei dingen bij elkaar te brengen, zodat het lijkt alsof het een wereldwijd complot is van mensen die elkaar kennen en gezamenlijk streven naar de wereldheerschappij. Omdat het wilde verhalen, zijn zonder journalistieke onderbouwing, leidt het af van wat er werkelijk aan de hand is in deze wereld. Want in één ding hebben deze ‘christelijke’ complotdenkers – waaronder de Amerikaanse Pinkstervoorganger Texe Marrs een belangrijke plaats inneemt – gelijk, namelijk dat de Antichrist in aantocht is. Hun geschriften echter leren, dat de Gemeente door de Grote Verdrukking heengaat en waarschuwen waarop gelovigen moeten letten. Het zijn de politici, de grootindustriëlen, de geestelijke leiders van welke signatuur dan ook, maar vooral de Joden, die het wereldwijde complot aansturen. Hoe meer van dit soort teksten je leest, des te meer zie je het smerige antisemitische gif, waarmee het geheel is doortrokken. Het satanische is dat deze Texe Marrs goedklinkende volzinnen gebruikt over het evangelie en over Jezus Christus die het geheel voor christenen geloofwaardig en aannemelijk moeten maken.
Enkele miljoenen christenen in de Verenigde Staten, laten zich door mensen als Texe Marrs misleiden en dat is op z’n minst verontrustend. Ze worden afgebroken in hun geloof en aangezet tot haat en vooral ook tot angst.
Natuurlijk moeten gelovigen letten op de tekenen der tijden, maar pas op (!), er zijn er die er rijk aan worden door leugenachtige samenzweringen te beschrijven in boeken die sensationeel zijn en het goed doen. Niet alleen Dan Browns met zijn “De Da Vinci Code” (Jezus was gehuwd met Maria Magdalena) doet het goed waardoor zelfs veel christenen zich afvragen wat het waarheidsgehalte van deze occulte fantasie is, maar ook geschriften van tal van christelijke charlatans. Laten we gewaarschuwd zijn!

Feike ter Velde