De Stille Nacht van Sue Thomas

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 24
De Stille Nacht van Sue Thomas

Toen Sue Thomas 18 maanden oud was ontdekten haar ouders een volledige doofheid bij hun kind. Bij alle ontreddering in het gezin Thomas deden de ouders een gelofte aan de kleine Sue: "Wij zullen er alles aandoen en geen kosten zijn te hoog, om jou, kleine Sue, deel te laten worden van de ‘horende’ wereld. Dat gebed werd wonderlijk verhoord.

Heel haar opvoeding en schoolopleiding was daarop gericht dat Sue deel zou kunnen nemen aan de maatschappij en haar eigen volwaardige plaats daarin zelf zou kunnen verwerven. Dat voornemen is geheel gelukt. Toch verliep haar jeugd moeilijk. Tussen de horende kinderen moest ze altijd proberen het hoofd boven water te houden. Intelligent als ze was behaalde ze met vlag en wimpel haar schooldiploma’s. Toch heeft ze vierendertig jaar lang geworsteld met haar doofheid. Vele momenten waren er dat ze niet meer wilde leven. Vertwijfeling, onzekerheid, angst en woede wisselden elkaar af in het hart en de gedachten van een jonge vrouw in een wereld van volkomen stilte. Totdat de Here Jezus Christus in haar leven kwam. Over al die jaren daarvoor schreef ze een boek: ‘Silent Night’ – Stille Nacht. Hoewel het rond Sue tot op vandaag volkomen stil is, moest de nacht wijken voor het morgenlicht van Jezus, haar Heiland.

Ze kreeg een baan bij de FBI – Amerika’s nationale politieorganisatie. Als dove had ze enorme vaardigheid in de herkenning van vingerafdrukken. Ze was een groot expert. Op een dag werd ze geroepen bij een filmopname van enkele criminelen. Het was opgenomen met een geheime camera, op grote afstand en zonder geluid. De mannen zeiden wat tegen elkaar maar dat was niet te verstaan. Toen riep men Sue erbij. Zij kon immers liplezen, want zo kon men met haar praten. Ze kon precies weergeven wat de man op de film zei, waardoor een hele bende kon worden opgerold. Dit leidde ertoe dat Sue bekend werd als een fenomeen op het gebied van liplezen. De FBI ontwikkelde geheime cameraopnamen van ontmoetingen van criminelen. Sue stond aan het begin van de oplossing van een enorme hoeveelheid criminele zaken, die door de FBI en de Amerikaanse justitie tot een goed einde werden gebracht.

Van het leven en het getuigenis van Sue Thomas (54) werd een script geschreven voor een film, maar dat verdween tien jaar lang ergens in een bureaula. Uiteindelijk werd het teruggevonden en gelezen door een jonge filmmaker. Toen ging de bal rollen. Het werd een televisieshow die Amerika veroverde. De rol van Sue Thomas wordt door een actice gespeeld. Op dit moment draait de serie, waarvan al zestig afleveringen zijn gemaakt, in 54 landen, in Europa en Azië. Haar boek, Silent Night is al in vele talen vertaald.

"Zoals Corrie ten Boom in Ravensbrück zat gevangen en na haar bevrijding een bediening van de Here kreeg, zo is ook mijn gebed verhoort", vertelt Sue stralend.

Ik bad na mijn bekering om heel Amerika te mogen bereiken met mijn getuigenis. Toen zei de Here tegen mij: "Nee, alle naties en alle generaties". De TV-serie is een spannende aflevering van een criminele affaire, die door liplezen en vingerafdrukken steeds tot een goed einde komt en de criminelen in de gevangenis brengt. Erdoorheen geweven zijn allerlei bijbelse principes als integriteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid, vergeving en dergelijke. Het is een TV-serie voor het hele gezin, die hopelijk ook in Nederland zal worden uitgezonden.

Sue Thomas is een vrouw met een indrukwekkend en ontroerend levensverhaal. Haar werk werd een bediening, haar getuigenis draagt vrucht, haar leven is een zegen.

Feike ter Velde