De Syrische soldaten durfden niet te schieten

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Gershon Salomon is de leider van een Israëlische organisatie met de naam 'Getrouwen van de Tempelberg'. Hun doel is nogal ambitieus: de herbouw van de Tempel. Veel orthodoxe Joden houden zich op een of andere manier met de Tempel bezig. Priesters en Levieten worden opgeleid. De voorwerpen voor de tempeldienst zijn en worden gemaakt. Muziekinstrumenten voor de lofprijs van de HERE liggen klaar en tempelmuziek is gecomponeerd. De rode koe, waarvan de as nodig is om de Tempel te reinigen, is gekweekt. De 9e mei hadden de 'Getrouwen' weer een demonstratie in Jeruzalem. Men vroeg premier Sharon om de Tempelberg open te stellen voor het Joodse volk en om mogelijkheden te maken de Tempel te herbouwen.

Voordat dit gebeurt zal er heel wat water door de Jordaan stromen. De Islamitische al-Aksa moskee en de Rotskoepel staan de Joodse Tempel nog lelijk in de weg. Gershon Salomon suggereert om die Islamitische heiligdommen steen voor steen af te breken en in Mekka weer op te bouwen. De herbouw van de Tempel zal niet alleen een belangrijk profetisch signaal zijn, maar ook een enorme schok in de hele wereld veroorzaken. We geven nu het merkwaardige getuigenis van Gershon Salomon door: Hij was een jong officier in het Israëlische leger. Zijn kleine eenheid werd in een treffen met een Syrische eenheid op de Golanhoogte in een hinderlaag gelokt. Er ontstond een zwaar gevecht dat acht uren duurde en uiteindelijk wist de kleine eenheid van Gershon Salomon de Syrische overmacht te verslaan. Twee van zijn mannen waren gedood en vijf gewond. Tegen het eind van die veldslag probeerde Salomon één van zijn gewonde soldaten te redden. Tijdens die poging werd hij door een tank overreden en was zwaar gewond. Toen hij daar verlamd en bijna dood op het slagveld lag, had hij een ontmoeting met God. Toen wist hij dat hij het zou overleven en dat zijn leven een beslissende wending had genomen. Even later zag hij honderden Syrische soldaten van de bergen komen. Ze kwamen op hem af en richtten hun geweren op hem om hem af te maken. Maar ze schoten niet!

Opeens draaiden ze zich om en renden weg. Gershon voelde toen de Aanwezigheid van God en Zijn engelen. Later, in de nacht, kwamen soldaten van zijn eenheid en anderen hem ophalen en brachten hem naar het ziekenhuis. Het duurde twee weken voordat hij bijkwam uit een coma. Daarna kostte het nog een jaar voordat hij helemaal genezen was en zijn taak voor God kon opnemen. Tijdens zijn ziekteperiode kwamen waarnemers van de VN hem in het ziekenhuis opzoeken. Zij hadden de strijd tussen zijn eenheid en de Syrische overmacht waargenomen.

Later hadden deze VN-waarnemers een ontmoeting met een paar officieren van het Syrische leger. Ze vroegen die militairen, waarom ze hun plan om Gershon te doden niet hadden uitgevoerd. De Syrische officieren vertelden dat ze inderdaad van plan waren hem dood te schieten, maar dat ze het niet konden doen. Zij zagen duizenden engelen rondom de zwaar gewonde Gershon Salomon. Alles wat ze nog konden doen was omdraaien en hard wegrennen. Ze waren ervan overtuigd dat ze achterna gezeten werden. Gershon Salomon is ervan overtuigd dat God hem heeft gespaard om te werken aan de herbouw van de Tempel en dat daaraan spoedig een begin gemaakt zal worden.

Er is heel wat gaande in en om Israël. We beleven profetische tijden. De Here zal aan Zijn 'luisterrijk huis luister verlenen' en 'vreemdelingen zullen uw muren herbouwen' (zie Jesaja:7-10). Wellicht kunnen wij hier ook een bijdrage aan leveren.

drs. Jan van Barneveld