De ‘ver-harrypottering’ van het Evangelie

Hans Frinsel • 96 - 2020 • Uitgave: 1
Een golf aan bizarre en zelfs occulte praktijken verspreidt zich vanuit de VS als een olievlek door de charismatische beweging en besmet ook gemeentes in Nederland. Onderscheid is geboden.

Op het podium speelt een band non-stop meeslepende muziek. Een aantal vrouwen voert een rituele dans uit met lange stokken. Een tweede groep vrouwen danst choreografisch met gekleurde vlaggen. Er hangt een sfeer van mystiek. Voor het podium liggen mensen in trance op de grond. Dan dirigeert de voorganger de stokkendansers om met de stokken rond de lichamen op de grond te stampen voor bovennatuurlijke bescherming. De muziek dreunt onverminderd door met een hypnotiserend effect, terwijl enkele personen naar voren komen en half in trance cryptische profetieën met veel herhalingen doorgegeven. De grote man hier is apostel/profeet Chuck Pierce van Glory of Zion International Ministries, een bekende charismatische leider in ‘geestelijke oorlogvoering’ in Amerika.

Alarm
Op een andere video staat Pierce met enkele volgelingen bij het grenshek tussen de VS en Mexico voor een rituele zuivering van de geestelijke sferen boven de grens. Er werd op indiaanse trommels geslagen en ‘geproclameerd’. Ze gieten water en avondmaalwijn op de grond om deze in te nemen voor Christus. Met stoten op een ramshoorn wordt de overwinning bestendigd. Tenslotte wordt het grenshek afgestemd op Gods wil door middel van een stemvork van een ‘door God geopenbaarde’ frequentie van 444,4 MHz, waardoor alleen goede elementen kunnen passeren en verkeerde geweerd worden.
Zelfs enkele charismatische leiders raken gealarmeerd door de wildgroei van zulke magische on-Bijbelse praktijken. Lee Grady, bekend spreker en schrijver van Charisma Magazine, hét charismatische maandblad in de VS, uitte zijn diepe verontrusting in een nieuwsbrief genaamd ‘Vreemd Vuur in Gods huis’. Daarin somt hij allerlei extreme praktijken op die hij tegenkwam: onder andere het contact zoeken met overleden predikers, ‘dronkenschap in de geest’, ‘orgastische aanbidding’, ‘engelen oproepen’, etc. Grady stelt dat zulke grillen ‘ons over de rand van gezond geestelijk verstand kunnen duwen.’

Waarzeggerij
Onlangs zag ik op ‘Social Deals’ een aanbieding voor een consult met een numerologe. Numerologie is waarzeggerij aan de hand van getallen. Maar op de populaire ‘profetische’ website Elijah List kom ik dezelfde praktijk tegen in charismatische vorm. “Als je nummers negeert, dan mis de openbaringen en genezing die God je wil geven” orakelt een ‘numerologische profetes’. Zij profeteert op basis van getallen die ze observeert. Je kunt persoonlijke profetieën aanvragen, waarvoor een gift van $25 op prijs gesteld wordt. Een andere ‘profeet’ ontving ‘openbaringen’ aan de hand van rugnummers van paarden tijdens de Kentucky Derby paardenraces, waarbij volgorde van binnenkomst of diskwalificatie de criteria voor uitleg vormen. Weer anderen hebben christelijke tarotkaarten ontwikkeld om ‘boodschappen’ te ontvangen. Dit is pure waarzeggerij.

‘Profetische producten’
Maar er wordt ook een scala aan ‘profetische producten’ met magische kwaliteiten – krachtobjecten – te koop aangeboden, zoals ‘profetische’ sieraden, die kracht geven tot profeteren of zegeningen garanderen . Wat te denken van ‘profetische’ jurken en leggings, die ‘een versterkt bewustzijn van Gods aanwezigheid’ beloven.
Elijah List publiceert een constante stroom van profetieën met cryptische termen, meestal over een op handen zijnde grote geestelijke doorbraak, maar ook vaak met beloftes van materiële welvaart. Bij sommige ‘profeten’ kun je ook ‘persoonlijke profetieën’ via de e-mail aanvragen, tegen betaling of een vrijwillige gift, of je kunt je abonneren op ‘de profetie van de maand’. Het is net een paranormale beurs.
Recent bood Elijah List een setje ‘Geestelijke Bescherming’ aan voor ‘slechts’ $29,90, om je eigendommen en zelfs huisdieren van demonen te vrijwaren. Het bevatte een handleiding, enkele houten wiggen met Bijbelverzen om strategische plaatsen aan te brengen en een flesje zalfolie om alle eigendommen te zalven.

Holy Yoga
Enkele decennia geleden waarschuwden evangelische leiders nog tegen oosterse spirituele praktijken als yoga. Nu raakt het steeds meer geaccepteerd, verleidelijk gemaskeerd als ‘Yahweh Yoga’ of ‘Holy Yoga’. Maar anders dan men ons wil doen geloven, is yoga beslist niet neutraal, zoals een recente publicatie in Trouw bevestigt.
Nu zijn charismatische leiders zelfs bezig om ‘New Age waarheden’ de evangelische beweging binnen te brengen. Zij leren dat God ons nieuwe waarheden wil openbaren die buiten de Bijbelse kaders vallen, maar die onmisbaar zijn om op een hoger spiritueel niveau te komen.
Bill Johnson, één van deze leiders, stelt dat we daarom moeten durven ‘off the map’ – buiten de geijkte wegen - te gaan, buiten de kaders van de Bijbel. We moeten niet blijven hangen rond oude waarheden; we hebben nieuwe openbaringen nodig.
Johnson is de leider van de Bethel beweging in Redding, Californië. Bethel is zeer populair in charismatische kringen en ‘Bethel Music’ heeft veel fans onder evangelische jeugd, ook in Nederland. Jaarlijks trekt hun Bijbelschool meer dan 1200 nieuwe studenten uit heel de wereld, ook uit ons land. Veel van Johnsons boeken zijn vertaald in het Nederlands. We mogen deze gevaarlijke ontwikkeling daarom niet negeren.

Nieuwe openbaringen
Deze charismatische trend verwijdert zich van de klassieke pinkstertheologie. Deze laatste staat weliswaar open voor profetische woorden ter bemoediging en opbouw van de gemeente, maar zij verwerpt categorisch nieuwe openbaringen als basis voor nieuwe leringen. De leer kan en mag alleen vanuit de Bijbel gedefinieerd worden.
De huidige charismatische beweging accepteert daarentegen nieuwe openbaringen als basis voor nieuwe leringen, en toetsing bestaat slechts uit de vraag of het niet tegen de Schrift ingaat. Dit is een rekbaar criterium, dat de deur wagenwijd openzet voor satanisch bedrog. Bijvoorbeeld: iemand ‘ontvangt een openbaring’ dat een stemvork met de frequentie van 444,4 MHz essentiële geestelijke kracht bezit. Deze nieuwe lering lijkt op het eerste gezicht ‘niet in te gaan tegen de Schrift’, maar is in feite wezensvreemd aan de Bijbel.

Naar de New Age
Een boek van Bethel, ‘The Physics of Heaven’, laat zien waar dit toe leidt. Tien charismatische schrijvers hebben eraan meegewerkt, voornamelijk leiders van Bethel, maar ook andere charismatische clubs, zoals International House of Prayer in Kansas City. Zij wekken ons openlijk op om ‘waarheid’ te zoeken in de New Age:
“Zij [auteurs van het boek] zijn het allemaal met elkaar eens dat de volgende beweging van God een verschuiving zal zijn op het diepste niveau van wie we zijn – misschien wel het echte ‘vibratie niveau’ dat de New Age beweging aan het onderzoeken is geweest. Zij zijn het ook allemaal met elkaar eens dat er kostbare verborgen waarheden in de New Age zijn, die ons christenen toebehoren…” Ze vermanen ons dat we ‘niet moeten blijven hangen rond oude waarheden’, maar zoeken naar ‘nieuw geopenbaarde waarheden’. Ze nodigen ons uit om ‘mee te gaan in het rijk van geluid, licht, kleur en vibratie’. Ze geloven ‘dat wat de Heer ons heeft laten zien, de absolute waarheid is, die ons zal helpen Gods Koninkrijk op aarde te brengen.’ (Vert. HF).
Physics of Heaven onderschrijft ook nadrukkelijk de ‘Word of Faith’ dwaling (welvaartsevangelie), die eveneens een occulte oorsprong heeft. De gerenommeerde Amerikaanse pinkstertheoloog Gordon Fee heeft eens gezegd dat God de charismatische beweging op twee punten zal oordelen: het categorisch nalaten profetieën te toetsen en het binnenlaten van het welvaartsevangelie.

De diepten van satan
Hoe rechtvaardigen zij zulke ‘leringen van demonen’? Met het volgende argument: “De duivel is een imitator van God, dus alles wat hij doet heeft hij afgekeken van God. Om de wonderen en tekenen van God te doen, moeten we dus kijken wat de duivel doet en dat terugpakken.” Dit argument wordt al enkele decennia door verscheidene charismatische leiders, zoals ‘profetes’ Patricia King en de ‘Toronto beweging’, gehanteerd, en wordt ook herhaald in Physics of Heaven. Dit is niets anders dan ‘de diepten van satan leren kennen’, de afgoderij waarmee de vrouw Izebel de gelovigen in Thyatira misleidde. (Openbaring 2:20-24).
Physics of Heaven somt enkele praktijken op die men uit de New Age ‘terug’ wil halen: “geleide geesten, trances, meditatie, aura’s lezen, krachtobjecten, helderziendheid, ontvangen van boodschappen”. ‘Astraal reizen’ komt ook aan bod. Dit ‘reizen in de geest’ is momenteel dé charismatische hype. Men leert zich ‘in de geest’ te verplaatsen en reist zelfs regelmatig op eigen initiatief naar de hemel.
Maar het gaat nog veel verder. Volgens de nieuwe ‘profeten en apostelen’ moeten we heerschappij gaan voeren over de elementen. Op een YouTube-filmpje zien we ‘Weather Warrior’ - weer-strijder - Kat Kerr op een strand in de VS staan, terwijl ze met een lange staf naar cycloon Dorian zwaait die in de verte nadert. Ze gebiedt dat hij van richting verandert. In haar wapperende mantel lijkt ze op Gandalf de tovenaar. Het is alsof ze zo uit een Harry Potter boek is gestapt.

Profetieën vervuld
Paulus profeteerde dat er een tijd komt dat velen ‘de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels’ (2 Timotheüs 4:3-4). Deze profetie wordt voor onze ogen vervuld, net als de woorden van Jezus, toen Hij waarschuwde: ‘Want er zullen valse christussen [gezalfden] en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden’ (Mattheüs 24:24).
We zien deze profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Wie zal hen waarschuwen?

Hans Frinsel