De vereniging Het Zoeklicht is opgeheven

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 24
De vereniging Het Zoeklicht is opgeheven

Bovenstaande doet u wellicht schrikken, het roept vragen op: Het Zoeklicht opgeheven, bestaat het niet meer, komt het blad niet meer uit?
Zo ernstig is het niet. Er is een nieuwe stichting, namelijk stichting ‘Het Zoeklicht’. De vereniging is opgeheven en overgegaan in een stichtingsvorm. Wat was daartoe de aanleiding? Lang geleden heeft Joh. de Heer met de zijnen een vereniging opgericht. Die organisatievorm paste bij de tijd waarin hij leefde en werkte. En dat het een goede beslissing van Joh. de Heer was, is bewezen door de vele jaren dat vanuit deze vereniging heel veel werk voor de Here Jezus werd gedaan. We kunnen denken aan ons blad, al bijna 80 jaargangen verschijnt het in ons land. Velen hebben daardoor de Here Jezus leren kennen en geleerd wat voor geweldige toekomstverwachting er is voor Gods kinderen. Er werden toogdagen georganiseerd en avonden in het land. Een paar jaar geleden zijn we begonnen met het houden van seminars. Vier avonden komen we op uitnodiging van een gemeente of een werkgroep en brengen bijbelstudie over een specifiek onderwerp. Het enthousiasme daarvoor neemt nog steeds toe. Onder de vlag van Het Zoeklicht mag er op ons landgoed in Doorn een conferentiecentrum beheerd worden.
Velen kwamen naar 'Het Brandpunt', ook dit jaar verwachten we dat de bijbelstudies en conferenties tot bemoediging zullen zijn. Via onze winkel en uitgeverij mogen we veel boeken aanreiken, waarin verdieping van het geloof gevonden wordt. Ook hebben we op ons terrein een kapel, waar iedere zondag enkele honderden mensen onze dienst bezoeken. Er is veel dankbaarheid voor dit alles.

In de loop der jaren echter bleek de verenigingsvorm niet meer bij onze tijd te passen. Zonder dat daar bewust naar toe gewerkt werd, bleek de vereniging in de praktijk meer als een stichting te functioneren. De ledenvergaderingen van de vereniging waren goede en fijne ontmoetingen, maar bestonden dikwijls uit het bijpraten van de leden.
De stichtingsvorm past veel beter bij de huidige tijd. Ook voor ons werk immers is de tijd snel geworden en moet je soms heel direct kunnen inspringen op allerlei zaken. Een stichting kan dat veel beter dan een vereniging.

Hoe zijn de taken nu verdeeld? Het verenigingsbestuur is stichtingsbestuur geworden. Dat wil zeggen dat br. Henk Morren nu voorzitter is van het stichtingsbestuur, br. Joop de Heer is daar secretaris penningmeester van, terwijl de broeders Henk Hak en Hans van Hall leden zijn van het stichtingsbestuur.
De leden van de vereniging maken nu deel uit van een raad van advies. Deze raad kan en zal het bestuur van de stichting, met raad en daad ter zijde staan. We verwachten dat deze vorm het werk verder ten goede zal komen. Zo lang de Here ons daartoe tijd en gelegenheid geeft, willen en zullen we het werk van Het Zoeklicht voortzetten. We zijn dankbaar dat velen in het land, dit werk altijd gesteund hebben met gebed en ook materieel. Mogen we ook voor de toekomst op u rekenen? De tijden leren ons, dat onze Heer spoedig komen zal.

In die komende Heer verbonden,

Ds. Henk Schouten,
directeur stichting Het Zoeklicht