De verloren zoon

Gerrit van Engelenhoven • 78 - 2002/03 • Uitgave: 20
Hij keert berooid,
en vraagt om knecht te mogen zijn.
Maar zie, het feestkleed wordt hem aangegeven,
want Vader die hem wachtte aan de poort,
is altijd Vader van de zoon gebleven.

Gerrit van Engelenhoven

Over de verloren zoon…
"…en toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen"

De jongen is weggegaan. Hij wilde leven in vrijheid, volop nemen wat de wereld biedt. Maar na enige tijd stond hij leeg en berooid in het leven. Hij ging terug naar zijn vader. Die zag hem al van veraf aankomen. Vader was vol ontferming. "Zo is God", zegt Jezus.

Ben je ook weggegaan? Al zo lang geleden? De Here Jezus kwam in deze wereld om de weg tot God te zijn. Waarom waag je het niet met Hem? Zeg 't in een eenvoudig gebed tot de Here, je Schepper, die je Vader wil zijn:

"Here ik kom tot U,
ik geef mijzelf aan U over,
neem mijn leven, Heer
en maak het nieuw,
tot Uw eer!

Amen.

Dan wordt het kerstfeest van 2002 voor jou en voor Hem een echt feest!