De voetstappen van Abraham

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 8
Wie zijn die Joodse mensen die in zo'n 160 nederzettingen bijna dagelijks hun leven wagen en wat beweegt hen? Ik sprak hierover met een orthodox-Joodse dame, mevrouw Sondra Oster Baras, de leider van de organisatie Christen Vrienden van Israëlische Nederzettingen (CFIC).

De meeste nederzettingen hebben een orthodoxe kleur. Maar de meerderheid van de ongeveer 230.000 Israëli's in de nederzettingen is niet orthodox. Zij zijn enthousiaste zionisten, die volgens Gods gebod zich in het Beloofde Land willen vestigen. Daar horen Judea en Samaria beslist bij. Die vallen voor een groot gedeelte samen met de 'bergen van Israël'. Ezechiël 36 is dan ook een belangrijk hoofdstuk voor hen: 'Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen, want nabij is zijn komst. Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, en gij zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken en: het ganse huis Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden' (Eze. 36:8-10). Op de kaart waarop de nederzettingen te vinden zijn herkennen we dan ook heel wat bijbelse namen: Shilo, waar de tabernakel 369 jaar gestaan heeft (Jozua 18:1); Tekoa, vlakbij het dorp waar de profeet Amos vandaan kwam (Amos 1:1); Karmel, waar Nabal woonde (1 Sam. 25:2); Har Bracha, op de berg Gerizim, de 'berg van de zegening' (Deist. 11:29); Gilgal, waar de Israëlieten hun eerste paasfeest vierden (Jozua 5:10) en nog veel meer. "Wij vestigen ons in Judea, Samaria en Gaza volgens Gods opdracht" zegt Sondra. "De Here zei immers tegen Abraham: 'Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het geven' (Gen. 13:17). Wij gaan in de voetstappen van Abraham. Maar we doen dat voorzichtig.

Profetie
Een sleutelvers voor de mensen in de nederzettingen is Jeremia 31:5: 'Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten'. "Dat is precies wat we doen" zegt Sondra, "en we vertrouwen er op dat we ook van de vrucht zullen genieten". Sondra legt sterk de nadruk op het bijbelse karakter van alles wat er nu in en rond Israël gebeurt: "Alles vinden we terug in de Tenach (het zgn. O.T.). We zitten midden in het proces van de Verlossing. We ondergaan dit proces niet alleen, we zijn geen toeschouwers, maar we maken er actief deel van uit". Een beetje uitdagend volgt er dan: "Ook jullie christenen, die in de Bijbel als Woord van God geloven".

Trauma’s
We spraken met mevrouw Baras ook over de 'druk der tijden', over het afschuwelijke terrorisme waaronder Israël en in het bijzonder de nederzettingen, lijden. Hoe gaan de mensen, en in het bijzonder de kinderen om met het dagelijkse gevaar van aanslagen? Hoe verwerken zij het als gezinsleden of vrienden bij een zelfmoordaanslag omkomen? "In de nederzettingen heerst een zeer sterke onderlinge band. Als er slachtoffers vallen staat de hele gemeenschap achter de nabestaanden. Er wordt gekookt, getroost en geholpen. In de synagogen wordt gebeden. In het ziekenhuis is er 24 uur per etmaal bezoek en verzorging. Voor de religieuze Joden is het daarom minder zwaar dan voor hen die deze geestelijke steun missen. Aan de kinderen wordt veel aandacht besteed. Ze krijgen niet alleen training, maar worden ook psychologisch begeleid. Natuurlijk zijn ze boos op de terroristen en willen ze dat deze mensen gestraft worden. We kunnen er ook niets aan doen dat nu elke Arabier, ook onschuldigen, verdacht worden. Maar we leren onze kinderen ze niet te haten".

CFIC en Davidka
Davidka is de Nederlandse vertegenwoordiger van CFIC. In Nederland zijn er nu al tien nederzettingen 'geadopteerd'. Tot christenen zegt Sondra: "Wees een ambassadeur voor Israël. Bid voor Israël en in het bijzonder voor ons in de Yesha. Bezoek Israël en vergeet ons in de Yesha niet. En, niet in de laatste plaats, ga een partnerschapsrelatie aan met een nederzetting in de Yesha". Hier speelt Davidka een belangrijke rol. Deze kleine, actieve stichting, helpt en adviseert CFIC in ons land.
Website: www.davidka.nl
Mevr. Jeannet van Duuren geeft u graag alle nodige inlichtingen over zo'n relatie tussen uw gebedsgroep, gemeente of Israël-werkgroep. Het is gebleken dat in veel gevallen een directe partnerrelatie met een nederzetting een zegen betekent voor beide groepen.

drs. Jan van Barneveld