De voortgaande verloedering

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 18
De voortgaande verloedering

De spanningen in de internationale politiek, vooral in het Midden-Oosten, bepalen ons bij de voorzeggingen die profeten en apostelen, en de Here Jezus zelf, doen over de toekomst van onze wereld. Alles verloedert in ons land, maar ook in de internationale relaties. Waarom zéggen we er eigenlijk niets van?


De Iraanse president, Mahmoud Ahmadinejad, verklaarde onlangs in Teheran onder daverend applaus dat de staat Israël vernietigd moet worden. Internationaal kwam er veel protest maar dat ebde ook weer snel weg. Te vrezen valt echter dat verreweg de grootste meerderheid van moslims en moslimlanden, waar wij Europeanen overigens uitgebreid zaken mee doen, die zelfde mening is toegedaan. Niet lang geleden uitte de president van Maleisië, Mohamad Mahathir, de meest verschrikkelijke antisemitische en anti-Joodse wartaal. Er waren niet alleen schandalige aanvallen op de staat Israël en haar regering - waarbij hij de Joodse staat vergeleek met Nazi-Duitsland - maar ook extreme uitvallen naar de Amerikaanse zakenman George Soros, econoom en filosoof, - ‘Hij moet worden doodgeschoten’ - vond de Maleisische premier. Soros is westers, rijk en joods, een combinatie die in Mahathirs brein wel het allerslechtste moet oproepen. Die antisemitische geest kwam ook nog eens tot uiting bij de introductie van Schindler’s List, de speelfilm van Steven Spielberg over de jodenvervolging in Nazi-Duitsland. De Maleisische censor verklaarde de film tot ‘Joodse propaganda’, omdat deze “alleen de goede kanten en deugden van een bepaald ras (lees: de Joden) zou laten zien en een ander ras (lees: de nazi’s) door de modder haalt.” Mahathir verklaarde ook: “Wij zijn moslims en de Joden zijn niet blij met onze vooruitgang. We mogen aannemen dat zij een agenda hebben”. Een Thaise krant schreef naar aanleiding van dit soort opmerkingen: “De Maleisische premier is een gevaarlijke, onverantwoordelijke racist en een grote bedreiging voor de stabiliteit van de regio.”

Krachtige en wereldwijde afwijzing van dergelijke dingen blijft meestal uit, waarschijnlijk om de handelsbetrekkingen met een welvarend land als Maleisië niet in gevaar te brengen.
De Islamitische wereld is het grootste gevaar voor de wereldvrede en een direct gevaar voor Israël. De Islamitische massa’s worden geïnspireerd en opgehitst door dit soort lieden in de politiek. Kennelijk zijn de politieke fatsoensnormen afgeschaft en spreken belangrijke islamitische figuren in de politiek rechtstreeks van de noodzakelijke vernietiging van alle Joden op de aardbol. Net zoals Adolf Hitler sinds 1933 deed. Niemand nam hem toen nog serieus, alleen de mensen die wat beter wilden nadenken. Uitroeiing van mensen heeft een aanlooptijd nodig. Eerst moet heel het klimaat worden vergiftigd, zoals dat nu steeds meer en op internationale schaal gebeurt. En wel door hoge islamitische politieke pieten. Ze nemen geen blad meer voor de mond, hullen zich niet langer in nette politieke volzinnen. Nee, ze brallen bloeddorstige teksten. Het masker is af in de internationale politieke arena, zeker als het om Israël gaat. Dat is zeer zorgelijk, maar het past in de geest van deze tijd. Grootheid en grandeur, die voor het internationale politieke verkeer zo broodnodig is maakt steeds meer plaats voor ordinaire ruzies en brallend taalgebruik. Niet voor niets wordt de Antichrist in het boek Daniël een ‘verschrikkelijk beest’ genoemd (Dan. 7:7,19).

Dat beestachtige in de hoogste kringen van de politiek beperkt zich niet tot Iran en Maleisië, maar doet zich ook in het zogenaamde christelijke Westen voor. Christenen mogen hier zo maar op één lijn worden geplaatst met extreme islamieten die terreurdaden beramen. Alsof de christelijke kerk zo ongeveer hetzelfde is als de moskee. De kwetsende beledigingen die dergelijke opmerking opleveren mogen worden geuit en de meeste interviewers leggen bij deze beweringen geen strobreed in de weg. Is er ooit terreur geweest op de Veluwe met autobommen en handgranaten? Wáár dan en wanneer? Dat dóórvragen is er niet bij. Alles wordt over één kam geschoren.

Christenen kwetsen ligt lekker, ook steeds meer op de televisie. Het christelijk onderwijs moet worden afgeschaft – vinden de VVD, D66 en ook de mogelijke nieuwkomer in Den Haag, misdaadjournalist Peter R. de Vries. Want, zo redeneert men, omdat er christelijke scholen zijn eisen de moslims ook islamitische scholen. Dus: weg ermee. Alleen openbaar onderwijs, want geloven doe je maar in de kerk en in de moskee, zo redeneert men. Waarom zouden mensen die niets met ‘het geloof’ hebben toch mee moeten betalen aan de subsidie van het bijzonder onderwijs. Alsof christenen niet ook belastingbetalers zijn.
De kwestie van het christelijk onderwijs zal zeker op de politieke agenda komen van allerlei heidense partijen in ons land. Geen christelijk onderwijs meer betekent een snel afglijden naar grotere verloedering van de samenleving. De banaliteit gaat zegevieren en vandaag zien we dat via de televisie de huiskamers binnenstromen.

We horen enkele protesten in het Westen tegen openlijke aanzet tot moord door moslimleiders, maar we hebben geen recht van spreken meer als het bij ons moreel steeds meer een zwijnenstal gaat worden. Als het voortschrijdende ontkennen van Gods geboden niet tot stilstand komt, wordt de samenleving een stel verwilderde genotzoekers, die van weekend naar weekend leven. De leegheid ten top. Bij alle leegheid en alle verloedering loert het gevaar van islamitische terreur overal in de vrije westerse wereld. De dreiging is hoorbaar, de grote klap zal dan hier dan daar plaatsvinden. Men zoekt de vernietiging van de Westerse samenleving. Op een extremistische website stond de volgende tekst te lezen:

De Profeet, vrede zij met hem, heeft bij zijn terugkeer van de slag van Al-Ahzab gezegd,
“Nu is de tijd voor ons aangebroken om hun aan te vallen, en zij zullen ons niet langer aanvallen. Van nu af aan zijn wij degenen die naar hun toe uitrukken. (overgeleverd door Bughari.)
In Nederland leven circa 1,3 miljoen moslims. Een redelijk percentage, net zoals in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Engeland en Amerika.
Wij begrijpen natuurlijk wel dat de meeste moslims niet echt veel zullen bijdragen aan de strijd, maar laten we ervan uit gaan dat 1% bereid zou zijn om de wapens op te pakken. 1% van 1,3 miljoen is toch 13.000 man. Als wij gaan kijken wat 19 man hebben aangericht op 11 september, dan zullen wij begrijpen dat we met 13.000 man veel kunnen bereiken.
Bovendien hoeft er nu nog maar weinig te gebeuren of er zal een heksenjacht op de moslims ingezet worden. Zij zullen natuurlijk elk persoon met zwart haar, vooral Marokkanen en Turken, als moslim en kwaaddoeners gaan zien. Dit zal een grote deel van deze groep onze kant op jagen.
Uiteindelijk zal dit toch beter zijn voor deze mensen. Sterven als moslims is immers beter dan verder leven zonder Islam!
Opereren in een groep.
Net zoals salaat, is ook jihaad een vorm van aanbidding, dat in een groep verricht wordt. Wij moeten onszelf ook zien als een onderdeel van een grote groep. Wanneer wij de vijand op eigen bodem kunnen verzwakken, zullen onze troepen in Afghanistan, Irak en andere landen makkelijker kunnen doorstoten, en de vlag van “La ilaha illa Allah” kunnen ophijsen.
Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ook al hebben de afgodsdienaren er een afkeer van. (koran hoofdstuk 9 vers 33)
Moslims die nog gevoelens van loyaliteit voor de koeffar (ongelovigen, niet moslims) koesteren moeten een voorbeeld nemen aan onze profeet Moessa (Mozes) nemen. Moessa (as) is grootgebracht in het paleis van de farao. Ondanks dat hij als een prins is grootgebracht, wat je van ons niet kan zeggen, is hij tegen de onderdrukkingen van de farao in opstand gekomen. Allah heeft zelfs gewild dat Moessa (as) oorzaak zou zijn voor de vernietiging van de farao.
Dat wij in het westen zo goed zijn opgevangen, neemt niet weg dat het onderdrukkers zijn van andere volkeren, en dat ze de wereld willen overheersen. Wij moeten goed begrijpen dat deze mensen miljoenen moslims hebben vermoord, en dan heb ik het alleen over het recente verleden. Zij beraamden plannen, en Allah beraamde plannen.

Dat dit soort mensen onder ons leeft en dit soort plannen tegen ons en onze kinderen smeedt is schokkend. Laten we in gebed tot de God van de Bijbel, de God van Abraham, Izaak en Jacob, de Vader van de Here Jezus Christus, zeggen, dat ook wij hebben laten afweten in een verloederende maatschappij, die tot het oordeel gereed is geworden.

Feike ter Velde