De vrede van God

Jeep van der Schoot • 80 - 2004/05 • Uitgave: 18
De vrede van God

Een tijdje geleden, op een avond, was ik met een goede vriend aan het bidden. Dit doen we meestal in mijn auto. We rijden dan eerst wat rond tot we een geschikte plek hebben gevonden om in de rust met God te kunnen praten.
Op die avond vertelde ik mijn vriend, dat ik vragen heb aan God. Want momenteel zijn er een aantal dingen in mijn privé-situatie aan het veranderen. Wij hebben toch Iemand die we willen gehoorzamen, ook in het maken van onze keuzes. De Here weet ook wat het beste is.
Toen wij die avond aan het bidden waren werden wij na verloop van tijd stil voor God. Het alsof God tegen mij zei: "Het is nu nog niet allemaal duidelijk voor je, maar blijf naar Jezus kijken en vetrouw op de Heilige Geest dat Hij je zal leiden". Ik moet zeggen dat dit mij blij maakte en mij rust en vrede gaf. Prachtig dat God zo tot ons kan spreken!

Als God spreekt, dan gebeurt dat meestal als we stil zijn voor Hem. Wat dat betreft is het goed om niet alleen zelf met God te willen praten, maar ook om stil te zijn, opdat Hij kan spreken. Het is niet zo dat wij altijd antwoord krijgen op onze vragen. Maar dit staat vast: we mogen geloven dat als onze gebeden oprecht zijn en wij Hem willen gehoorzamen Hij ons zal leiden door Zijn Geest. Zo lezen we in Rom. 8:14: "Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods".

Ik wil u aanmoedigen om tijd te blijven nemen voor gebed en voor het lezen van Zijn Woord. Probeer thuis een stille plek te vinden waarin u in alle rust met God kunt praten. Mocht dat niet altijd lukken neem dan bijvoorbeeld uw auto en zoek een rustige plek. Want tijd nemen voor gebed is belangrijk.
Zo ben ik ervan overtuigd dat als u uw stille tijd blijft nemen en volledig op de Here vertrouwt, ook het volgende Schriftgedeelte werkelijkheid zal worden in uw leven: Fil. 4:6-7 "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus".

Jeep van der Schoot