De wachttoren van 2005

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 21
De wachttoren van 2005

Waarom letten op de ‘tekenen van onze tijd’? Waarom was de Here Jezus boos op geestelijke leiders die geen kijk hadden op de tekenen van hun tijd? (Mattheüs 16:1-4). Waarom was Jezus zo diep teleurgesteld omdat dezelfde geestelijke leiders in Jeruzalem ‘de tijd niet hadden opgemerkt dat God naar hen omzag’? (Lucas 19:44). Het gaat toch allemaal zoals het gaan moet en zoals het voorzegd is? Nog een vraag: Waarom vluchtten de messiaanse Joden Jeruzalem uit, vlak voordat de Romeinse legers in het jaar 70 Jeruzalem innamen? Omdat zij wel op de ‘tekenen van de tijd’ hadden gelet. Ook in onze tijd speelt de Gemeente van de Here Jezus in verband met die tekenen een belangrijke rol. Het Sodom van het Westen is nog niet tot de volheid van de goddeloosheid van het Babylon van de eindtijd gekomen. We kunnen nog wat doen. Er is nog uitstel mogelijk. Daarom willen we aan het begin van 2005 met het woord van de Heer in de hand ‘op onze wachttoren gaan staan’. Ontwikkelingen en trends die vorig jaar al zichtbaar waren zullen we doortrekken naar 2005. Tegelijk zullen we zien dat wij, als individuele gelovigen en samen als Gemeente van de Here Jezus, temidden van al die tekenen een belangrijke plaats hebben gekregen. Er zijn veel gevaarlijke ontwikkelingen. Gelukkig zijn er ook grote positieve zaken te noemen. Eerst zullen we enkele ontwikkelingen in en rond Israël onder de loep nemen. Daarna zaken die Europa en ons land betreffen.

Israël: zware druk
Na de dood van Arafat is de internationale druk op Israël sterk toegenomen. De leider van de PLO, waarschijnlijk de nieuwe president van de Palestijnen, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) is de lieveling van het internationale circuit van wereldleiders geworden. Aan Israël en aan de wereld wordt hij gepresenteerd als ‘gematigd’ en ‘een partner voor vrede’. Zoals altijd worden in 2005 van Israël, als antwoord op vriendelijke woorden, nieuwe en gevaarlijke concessies verwacht. Het proces van afbraak van Israël, dat door de Oslo-Akkoorden en daarna door de Amerikaanse ‘Routekaart’ is ingezet, zal krachtig worden opgepakt. Abu Mazen is net als Arafat duidelijk. Begin december heeft hij zijn programma al uiteen gezet. Hij wil ‘onveranderd het pad volgen van onze grote leider, Yasser Arafat, volgens Newsweek. Hij ijvert voor de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen. Dat betekent dat Israël overstroomd zal worden door miljoenen Palestijnen, die al meer dan 50 jaar gebruikt zijn als speerpunt van de haat tegen Israël door de omringende Arabische landen. Kortom, Abu Mazen zal, gesteund door de hele wereld, krachtig verder werken aan de vernietiging van Israël. Intussen gaat het terrorisme ‘gewoon’ door. Op het Israëlische dorp Gush Katif in Noord-Gaza zijn de afgelopen vier jaar, per maand gemiddeld 120 mortiergranaten afgevuurd. Je zal daar wonen! En de HERE? ‘Hij zag dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad’ (Jesaja 60:16). Wij als Gemeente treden tussenbeide op onze bidstonden. HERE, spaar uw volk!

Israël: de VS
President Bush zit stevig in het zadel. Hij wil een Palestijnse staat doordrukken en heeft Abbas al een cadeau van $ 20 miljoen gegeven. Verder schijnt er in december al $ 600 miljoen van Arafat naar de Palestijnse Autoriteit te zijn overgemaakt. Geld genoeg voor de oorlog tegen Israël. President Bush wil het imago van de VS bij de Arabieren verbeteren. Dat kan alleen over de rug van Israël. Hij wil toenadering tot de EU Uiteraard ten koste van Israël. Hij wil de oorlog tegen het terrorisme winnen. Het prijskaartje voor deze overwinning is Israël. Bush wil zo snel mogelijk en zonder gezichtsverlies weg uit Irak. Israël zal de prijs moeten betalen. De aanvallen in november en december 2004 op de grote Amerikaans-Joodse koepelorganisatie AIPAC is tekenend voor de nieuwe Amerikaanse koers. We zijn bang dat de VS Israël zullen laten vallen. Laten we bidden dat Amerikaanse bijbelgetrouwe Christenen voor Gods volk op de bres zullen blijven staan.

Israël: Gaza
Binnen Israël dreigen spanningen en problemen uit te lopen op crises, explosies en zelfs op een burgeroorlog. Premier Sharon en zijn nieuwe ‘vriend’ Shimon Peres, zullen niet stoppen bij het verdrijven van de 8.500 Joden uit Gaza.

Israël: De EU
In 2004 is het antisemitisme in bijna alle EU-landen explosief toegenomen. Een recent onderzoek in Duitsland leverde de volgende onrustbarende cijfers op:
- 51% van de Duitsers gelooft dat Israël de Palestijnen net zo behandelt als de Nazi’s de Joden in de Tweede Wereldoorlog.
- 68% van de Duitsers gelooft dat Israël bezig is met een uitroeiingsoorlog tegen de Palestijnen.
- 82% van de Duitsers is boos op Israël.
In de rest van Europa, ook in ons land, zal het niet veel beter zijn. Politieke leiders zijn gewoon, achter hun kiezers aan te lopen. Zij zullen deze moderne vorm van antisemitisme niet tegenhouden. Het is ‘politiek correct’ om anti-Israël te zijn. Tijdens een conferentie in de Universiteit van Londen werd Israël van volkenmoord beschuldigd. Darfur, waar echt genocide plaatsvindt, wordt aan z’n lot overgelaten! Leugens over Israël worden opgeslorpt als water. Smerige, ouderwetse en besmettelijke jodenhaat overspoelt Europa. Zo begint het einde van Europa. Als de EO, de EA en ook de PKN hun halfslachtige houding niet opgeven en krachtig opkomen tegen deze nieuwe virulente vorm van antisemitisme, is Nederland verloren.

De EU en Nederland
Profetische ontwikkelingen uit 2004 zullen in 2005 versneld doorgaan. We noemen slechts:
- De EU zal sterker worden. Steeds meer gecentraliseerd. Het bedje voor de antichrist wordt gespreid.
- Een Europese legermacht voor het Midden-Oosten is in voorbereiding.
- Het dreigement van de Turkse premier Erdogan zal u niet zijn ontgaan: ‘Als jullie Turkije niet toelaten komt er waarschijnlijk meer terrorisme’. Een eis tot capitulatie. Of de EU neemt vrijwillig 65 miljoen moslims op of moslimterrorisme zal er voor zorgen dat de EU een moslimkalifaat wordt. Eurabië komt in het zicht.
- De gecontroleerde samenleving, ofwel 666, komt versneld tot stand.
- In Europa zullen niet alleen Joden maar ook bijbelgetrouwe Christenen het moeilijk krijgen.
- Het verval van kerken en de verdeeldheid binnen evangelische groepen zal geen halt worden toegeroepen. De kloof tussen gelovigen die achter Israël staan en hen die propaganda maken voor de Palestijnse zaak, zoals de PKN en Anne v/d Bijl, zal groter worden.
In deze zorgelijke ontwikkelingen moet de gemeente van Christus een zoutend zout en een licht op een kandelaar zijn.

drs. Jan van Barneveld