De Wederkomst van Jezus Christus is nabij!

• 79 - 2003/04 • Uitgave: 22
Bent u er klaar voor? De Bijbel zegt dat Noach 120 jaren lang waarschuwde voor het komende oordeel van God, de zondvloed, maar niemand luisterde. Wat een tragiek!
Bent u er klaar voor als de Wederkomst van Christus plaats vindt. Kunt u voor God verschijnen aan het einde van uw leven?
God is uw Maker en Hij heeft u een weg gewezen om tot Hem te komen en straks, in de eeuwigheid bij Hem te zijn. Zeg het nu, op dit moment, maar tegen Hem:

O God, ik ben een zondaar.
Ik heb berouw over mijn zonden.
Ik wil me er vanaf keren en mij omkeren tot U.
Ik wil, door Uw genade, de Here Jezus Christus als mijn Redder en Heiland geloven en aannemen.
Ik wil Hem belijden als mijn Here en Hem volgen, ook de gemeenschap met andere christenen, in de kerk.
Ik bid u dit in Jezus’ Naam.
Amen.