De wereld en Israël

Lance Lambert / Eitan Margalit • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
De wereld en Israël

Ambassadeur:
‘...blijven hopen op vrede’


Op 12 september 2001 – de dag na de terreuraanval op New York en Washington kwam Israëls ambassadeur, Eitan Margalit, zijn geloofsbrieven overhandigen aan koningin Beatrix. De hele wereld was diep onder de indruk. Israel en het Midden-Oosten stonden vernieuwd in de belangstelling. De Verenigde Staten spelen nu de belangrijkste rol in de politieke ontwikkelingen van het Midden-Oosten. Volgens de heer Margalit zorgt het overleg van president Bush met premier Ariel Sharon en Abu Mazen ervoor dat het vredesproces weer in het gareel komt. Amerika garandeert Israël veiligheid. Het overleg moet ertoe leiden dat de Palestijnse terreur stopt. We kunnen niet praten over vrede terwijl het geweld tegen onze burgers doorgaat. Jasser Arafat zal geen rol meer spelen in de deze ontwikkelingen. Hem moet het falen van alles wat met Clinton en Barak was afgesproken verweten worden.
De nieuwe man, Abu Mazen, moet nu laten blijken in de onderhandelingen dat hij veranderd is. We moeten niet alleen letten op zijn woorden, maar vooral op zijn daden. Hij is een trotse Palestijn, maar heeft getoond dat hij compromissen kan sluiten. Dat bleek uit zijn eerdere contacten met parlementslid Jossi Beilin. Daarin werd het grootste struikelblok, namelijk de terugkeer van Arabische vluchtelingen, niet eens besproken. Dat was voor Mazen kennelijk geen hoofdzaak. Israel wil eerlijk onderhandelen, niet ons hoofd in het zand steken, maar blijven hopen op vrede. Amerika leidt het proces, Europa kennelijk (nog) niet, aldus Ambassadeur Margalit.

Eitan Margalit, Ambassadeur van Israël in Den Haag


Lance Lambert:
‘Road Map naar de vernietiging?’


Na alle oorlogen, alle geweld en spanning, alle verwarring en terreur, lijkt de wereld een oplossing te hebben: de Road Map. Letterlijk alle landen zijn erbij vertegenwoordigd. Amerika, Rusland, de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben gezamenlijk een plan op tafel gelegd: de Wegenkaart (de Road Map) – een stappenplan dat moet leiden tot opgeven, door Israël, van land aan de Palestijnen en de oprichting van een Palestijnse staat, naast Israël. Volgens de Messiasbelijdende Jood Lance Lambert (foto), enige dagen in Nederland voor lezingen, leidt deze wegenkaart tot de uiteindelijke vernietiging van de staat Israël.
De onderhandelaar voor de Palestijnen is Mahmoud Abbas (Abu Mazen), mede-oprichter van Al Fatah en nu premier van het zogenaamde Palestijnse kabinet. Deze schreef twintig jaar geleden al een strategisch stappenplan tot de vernietiging van Israël, dat toen door Jasser Arafat en zijn PLO werd omarmd. Deze zelfde Mahmoud Abbas ontkent de holocaust en noemt dat een Joodse leugen. Nu ligt er een ongekend zware druk van de hele wereld op Israël. Maar wie garandeert Israëls veiligheid?
De Bijbel zegt:

“Ten dien dag zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen” (Zach. 12:3)

Lance Lambert