De wereld winnen voor Jezus!

ds. Jaap Ketelaar • 78 - 2002/03 • Uitgave: 9
Elly en Rikkert verstaan de kunst om op een. eenvoudige en meeslepende wijze bijbelse verhalen of thema's te vertolken in liedjes. Als oudere voel je je dan Zacheus, een schaapje of zelfs het kuikentje waar de Here Jezus over spreekt. Kortom, het kind en zijn gevoelens komt in ons weer naar boven. Als ik denk over de toekomst, dan denk ik wel eens aan hun liedje met de tussenzin: "Ik zit op het puntje van mijn stoel, het is zo spannend!". Knap hoe deze artiesten verder gaan van 'hoe het allemaal zal gaan', naar 'hoe het zal zijn'. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, fantastisch toch? Klaarblijkelijk schreef Petrus in zijn eerste brief aan mensen die ook graag de wederkomst snel zouden zien en vervolgens van sommigen het spotten hoorden dat Gods beloften niet betrouwbaar zouden zijn. Petrus mag dan namens de Here spreken. Weet u wat mij dan opvalt? In zijn reactie klinkt ook datzelfde verlangen bij God door: "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen" 2 Petr.3:9}. Mag ik het zo zeggen dat de Heer als het ware ook 'op het puntje van Zijn stoel zit' om terug te komen? Alleen, Hij weet dat dan ook de genadetijd voorbij is en Hij wil nog zo graag zo velen redden!

Voor mijzelf heeft dit er toe geleid dat ik heb gezegd: "Heer, als U dit zo wilt, dan wacht ik nog wel even en zal me met U inzetten om dit komende feest met zovelen als mogelijk is te vieren!" Moet dit niet nu, vandaag de dag, onze uitdaging zijn: de wereld winnen voor Jezus?!!

Ds. Jaap Ketelaar is predikant van de Baptisten Gemeente te IJmuiden