De zomer biedt volop nieuwe kansen en uitdagingen..!

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
De zomer biedt volop nieuwe kansen en uitdagingen..!

In de zomermaanden gaan de meeste activiteiten op een lager pitje of worden geheel gestaakt. Dat laatste vooral met de gangbare kerkelijke activiteiten. In de zomer doen zich ook nieuwe kansen voor. We ontmoeten nieuwe mensen in binnen- en buitenland. We kunnen overal over Gods Woord spreken met anderen. Sommige mensen nemen traktaten mee in de taal van het land waar men op vakantie gaat. Ook dit nummer van Het Zoeklicht kan gebruikt worden om door te geven. Geloof maakt vindingrijk en gunt de ander ook die rijkdom die men zelf mag bezitten. Veel jongeren gebruiken een deel van hun vakantie voor kinder- en evangelisatiewerk, strandevangelisatie en tal van activiteiten in recreatiegebieden. De zomer biedt dus ook volop nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen.

Met dit zomernummer van ons blad – het is de samenvoeging van nr. 6 en nr. 7, een dubbelnummer dus – hopen we de blijde, bijbelse boodschap voor velen, ook buiten de eigen lezerskring, toegankelijk te maken. De Bijbel heeft alles te maken en ook alles te zeggen over ons persoonlijk leven, en persoonlijk heil. Maar ook met de wereld waarin wij leven en met onze toekomst.

Er is zoveel buiten de gezichtskring van veel mensen als het gaat over de Bijbel. Men denkt vaak: dat is een boek voor vrome kerkmensen, dat is niets voor mij. Maar men heeft er nooit zelf in gelezen. Een voormalig leider van de communistische partij in het Oosten van ons land had nogal veel contacten met predikanten en kerkleden, die openstonden voor sommige linkse en radicale ideeën. Omdat hij zelf niets van de Bijbel wist, is hij die eens gaan lezen om zich te verdiepen in dat wat ‘kerkmensen’ – zoals hij ze noemde – geloofden. Zonder dat er iemand aan te pas kwam, werd hij door de inhoud van de Bijbel gegrepen en kwam tot levend geloof. De rest van zijn leven werd hij een getuige van de Here Jezus Christus en velen kwam door zijn getuigenis eveneens tot geloof. Dit toont de kracht van Gods Woord waardoor mensen worden veranderd, ook vandaag!

Namens de redactie
ftv