Denk aan je toekomst

Johan! • 79 - 2003/04 • Uitgave: 26
Twee broers in Schotland, John en David Livingstone, denken aan hun toekomst. John ging naar Canada en verlangde heel rijk te worden. David gaf zijn leven aan de Here Jezus (Johannes 1:12), en vertrok naar Afrika, met één verlangen om mensen het Evangelie te brengen.
John stierf! Er werd een artikel gepubliceerd in de krant. Hij was de rijkste man van Ontario geworden.
David stierf ook, men vond hem dood op zijn knieën in een afgelegen hut ergens in Afrika. Vandaag herinnert bijna niemand zich John meer. David wordt nog herinnert wereldwijd. Als kind was hij mijn held!
Ezau en Jacob waren eveneens twee broers, die aan hun toekomst dachten. Jacob deed zijn naam eer aan, hij werd een bedrieger. Er was echter geen onverschilligheid in zijn hart zoals bij Ezau.
Gods genadegave was voor Jacob héél belangrijk!
Twee broers met totaal verschillende harten. Jacobs hart ging uit naar de Here. Steeds weer ontmoet Jacob de Here in de verschillende hoogte en dieptepunten van zijn leven. Jacob ontmoette nog een grotere bedrieger, zijn oom Laban.
Zo werd de spiegel aan Jacob voorgehouden. Jacobs worsteling bij Pniël. Hij gaat mank aan zijn heup. De Here reageert en geeft hem (een nieuw leven), een nieuwe naam; Israël (Genesis 32 : 22-28).
Gods grote liefde, Die levens verandert en een bedrieger kon veranderen in een prins van God. Jacob, die de vader werd van het Joodse volk. Heb jij al toegegeven dat je een Jacob bent?

Johan