Denk aan je toekomst!

Johan • 80 - 2004/05 • Uitgave: 6
Denk aan je toekomst!

Twee broers in Schotland, John en David Livingstone, dachten aan hun toekomst. John ging naar Canada en verlangde heel rijk te worden.
David gaf zijn leven aan de Here Jezus (Johannes 1:12), en vertrok naar Afrika, met één verlangen om mensen het Evangelie te brengen. John stierf! Er werd een artikel gepubliceerd in de krant. Hij was de rijkste man van Ontario geworden. David stierf ook, men vond hem dood op zijn knieën in een afgelegen hut ergens in Afrika. Vandaag herinnert bijna niemand zich John meer. David wordt nog herinnerd wereldwijd. Als kind was hij mijn held!

Ezau en Jacob waren eveneens twee broers, die aan hun toekomst dachten. Jacob deed zijn naam eer aan, hij werd een bedrieger. Er was echter geen onverschilligheid in zijn hart zoals bij Ezau. Gods genadegave was voor Jacob héél belangrijk!

Twee broers met totaal verschillende harten.
Jacobs hart ging uit naar de Here. Steeds weer ontmoet Jacob de Here in de verschillende hoogte- en dieptepunten van zijn leven. Jacob ontmoette nog een grotere bedrieger, zijn oom Laban. Zo werd de spiegel aan Jacob voorgehouden.

Jacobs worsteling met een engel van God bij Pniël breekt hem in zijn eigen kracht. Hij gaat de rest van zijn leven mank aan zijn heup. De Here geeft hem daarbij een nieuw leven en een nieuwe naam: Israël (Genesis 32:22-28).
Hier blijkt opnieuw Gods grote liefde. Hij is het die levens verandert en een bedrieger kan veranderen in een prins van God. Jacob, die Israël werd, werd de vader van het Joodse volk. Je moet eerst toegeven dat je een Jacob bent, zodat je kunt veranderen tot een nieuw mens – een nieuwe schepping.

Johan!